Bedre end

Bedre end

Bedre end

" Større end" er et matematisk udtryk, der er skrevet med symbolerne .

Udtrykket "større end" bruges i matematik, specifikt i en matematisk ulighed. Denne matematiske ulighed kan være mellem tal, ukendte og funktioner af forskellige typer.

For eksempel, for at sige, at 5 er større end 3, kan vi udtrykke det sådan:

5> 3

Eller vi kunne også sige det sådan her.

3 <5

Symbolets dele?

Generelt har vi tre symboler til at sammenligne matematiske udtryk:

• Lige (=)
• Bedre end
• Mindre end

Symbolerne for "større end" og "mindre end" er de samme. Det eneste, afhængigt af hvor den åbne del og den lukkede del er placeret, skal vi sætte symbolet i en eller anden retning.

Der er et trick til aldrig at blive forvekslet med tegnene → den åbne del peger altid på det største tal.

Fortolk "større end"

Det er meget nemt at sammenligne to tal. For eksempel ved vi, at 10 er større end 2, at 3 er større end 2, eller at 21 er større end 20. Men når matematiske funktioner kommer i spil, ændrer tingene sig lidt. Lad os se et eksempel

Antag, at vi vil tegne en graf, at y> 8 + 2x

Så først tager vi ligningen som en lighed, og vi løser de punkter, hvor variablerne er lig nul

hvis y = 0

0 = 8 + 2x

x = -4

Derfor ville punktet i det kartesiske plan være (-4,0)

hvis x = 0

y = 8

Derfor ville punktet i det kartesiske plan være (8,0)

Vi kan så se i grafen, at det skraverede område er det, der svarer til ligningen y> 8 + 2x

Bedre end

Antag nu, at jeg har følgende andengradsligning:

Større end 3

Så vi tager først ligningen til højre og tegner den parable, der svarer, når vi sætter den lig med nul.

Når vi løser ligningen, finder vi ud af, at værdierne af x, når y er lig med nul, er – 0,3874 og 1,7208. Så det er de to punkter, som parablen skal passere igennem, som vi ser i den følgende graf (ligningen kan løses i en online lommeregner).

På grafen krydser parablen x-aksen, når værdien af ​​x er -0,3874 (vi tilnærmer den til -0,39) og 1,7208 (eller 1,72).

Større end 2

Så løser vi værdien af ​​y, når x er lig med nul, hvilket er -2 (det sorte punkt på grafen). Til sidst, for at finde ud af, hvad det område, der skal skygges, skal være, ændrer vi x og y til 0:

0> 0-0-2

0> -2

Da dette er sandt, skal vi skygge for området, hvor punktet (0,0) er placeret, det vil sige inden for parablen, hvilket er det, der ville svare til uligheden.

Historiske udvekslingsregimer i Mexico

  • Opgørelse af indkomst
  • Procesledelse
  • Konsekvent estimator