Ansvarligt forbrug

Ansvarligt forbrug er en købsbeslutning, der analyserer de miljømæssige og sociale retfærdighedspåvirkninger, som dette medfører.

Ansvarligt forbrug

I forbrugersamfundet er det nødvendigt at spørge, hvad er ansvarligt forbrug? Normalt søger denne købsbeslutning at tilfredsstille et behov og samtidig opnå eksistensen af ​​et bæredygtigt samfund, det vil sige at fremme relationer med produktion, distribution, forbrug og bortskaffelse af affald, der er mindre skadeligt for miljøet.

I mange tilfælde kræver det også fx en nytænkning af egne ønsker om at erhverve varer eller ydelser, for at tilpasse købsbeslutningen til reelle behov.

Ansvarlige forbrugsvaner

Nogle af målene eller handlingerne for ansvarligt forbrug omfatter:

 • Analyser miljøpåvirkningen med hensyn til produktets brugbare livscyklus.
 • Type handel, der favoriseres med købsbeslutningen.
 • Kvaliteten af ​​de produkter, der købes.
 • Den tid, hvori de ikke-fornybare ressourcer forbruges, skal være lig med udskiftningstiden for de vedvarende ressourcer.
 • Afstem mængden af ​​affaldsemission og forurening med assimileringskapaciteten af ​​selve økosystemerne.
 • Find og fastlæg forbrugernes præferencer for produkter og tjenester, som i produktionsprocessen respekterer miljøet og social retfærdighed.
 • Søg for at genbruge de produkter, der er købt for at undgå at anskaffe flere.
 • Modtag varer til låns eller donation, for at undgå at anskaffe et nyt produkt.
 • Undgå at købe varer, der er engangs- eller engangsvarer.
 • Undgå at anskaffe produkter, hvis emballage genererer en stigning i miljøforurening, og sørg for at returnere, genbrugelig eller biologisk nedbrydelig emballage.

Fordele ved ansvarligt forbrug

Blandt de mange fordele ved ansvarligt forbrug kan vi fremhæve følgende:

 • Reduktion af forureningsniveauer og økologisk fodaftryk.
 • Besparelser i forbruget af naturressourcer til produktion af de købte varer og tjenesteydelser.
 • Fordeling af velstand mere retfærdigt.
 • Miljøbevisthed.
 • Stigning i borgernes opsparingsrate.
 • Støtte til små producenter, der respekterer miljøet.
 • Besparelser på fossile brændstoffer.
 • Forbedring af sundheden for forbrugere, der praktiserer det.
 • Genbrug eller genbrug af affald.

Strømme, der understøtter ansvarligt forbrug

Der er strømninger, der er afhængige af ansvarligt forbrug som hjørnestenen i deres principper, såsom: fair trade, kooperativisme, byttehandel med økologiske produkter, solidaritetsøkonomi, vegetarisme, kollaborativt forbrug mv.

Principper for ansvarligt forbrug

Folk, der foretrækker ansvarligt forbrug, ønsker at give et budskab til markedet gennem deres købsbeslutninger og følger visse principper, der styrer deres handlinger, når de køber varer og tjenester, såsom:

 • Arbejdsprincip: Det opfylder funktionen med at skabe ordentlige job. Det vil sige job, der er tilstrækkeligt betalt eller står mål med den indsats og tid, der er dedikeret til produktionsprocessen.
 • Egenkapitalprincippet: Det er i overensstemmelse med inklusion af alle befolkningssektorer i produktionsprocessen. For eksempel køn, indfødt samfund, seksuel præference, alder, der lovligt kan arbejde osv.
 • Miljømæssig bæredygtighed: Hvis den opfylder den mindste negative miljøpåvirkning under produktionsprocessen.
 • Princip for samarbejde : Det overholder et godt forhold mellem producenter, mellem producent og regering, mellem regeringer osv.
 • Non-profit: Hvis det er tilfældet, hvis man analyserer, hvem der gavner initiativet, om det kun er spekulation for reklamebillede eller om det virkelig handler om at støtte en udsat del af befolkningen.
 • Forpligtelse til miljøet: Det overholder f.eks. at støtte fællesskabet; leverer råvarer fra lokaliteten, foretrækker produkter og ydelser, som i deres udformning blandt andet beskæftiger folk fra samme lokalitet.

Betydningen af ​​ansvarligt forbrug

Ansvarligt forbrug er blevet afgørende for at sikre klodens bæredygtighed. I denne forstand er en social bevidsthed om dette aspekt nødvendig for at reducere de forureningsrater, som vi i øjeblikket lider under.

Det er en forbrugsvane, der giver borgerne mulighed for at nyde en passende levestandard, hvilket skader miljøet mindst muligt. På denne måde får forbrugerne på markedet den mængde varer og tjenester, som de virkelig har brug for, og som garanterer respekt for vores økosystemers bæredygtighed.

Typer af ansvarligt forbrug

Der er mange former for ansvarligt forbrug, vi fremhæver nedenfor de vigtigste:

 • Bæredygtigt forbrug: Det er baseret på at forbruge varer og tjenester, der bruger vedvarende energikilder i deres produktion og ikke bruger produkter, der er skadelige for miljøet.
 • Solidaritetsforbrug: Det er det forbrug, der udføres med et socialt perspektiv, og som er af både egen og kollektiv interesse. Det har et fokus relateret til at støtte lokale arbejdere og virksomheder.
 • Kritisk forbrug: Består af kun at forbruge det nødvendige, og se bort fra reklameeffekter eller visse sociale tendenser.
 • Bevidst forbrug: Det opstår, når forbrugeren er opmærksom på de konsekvenser, som erhvervelsen af ​​en bestemt vare eller ydelse har på miljøet.

Eksempler på ansvarligt forbrug

Vi foreslår nogle eksempler på ansvarligt forbrug:

 • Økologiske fødevarer.
 • Genbrugt kontorpapir.
 • Teknologisk udstyr med genbrugte komponenter.
 • Solpaneler.
 • Personlige plejeprodukter uden kemikalier, der er skadelige for miljøet.