Ansøger

Sagsøgeren er den person eller virksomhed med interesse i at erhverve en vare eller tjenesteydelse. Dette med det formål at dække et utilfredsstillet behov.

Ansøger

Klagerens modpart er tilbudsgiveren, som leverer det påkrævede produkt mod et vederlag. Prisen på varen er således fastsat ud fra begge parters, købers og sælgers forhandlingsstyrke.

Kendetegn ved sagsøgeren

Blandt sagsøgerens karakteristika er:

  • De kan være en eller flere fysiske eller juridiske personer. I det første tilfælde står vi over for en monopsoni. Også, hvis der kun er få købere, er det en oligopsoni.
  • Sagsøgeren vil normalt søge at maksimere sin fortjeneste ved at vælge det produkt, der har den bedste værdi for pengene. Målet vil med andre ord være at få mest muligt udbytte ved at forsøge at bruge så lidt som muligt.
  • Den samme vare eller tjeneste kan have flere typer forbrugere. Nogle vil være villige til at betale en højere pris end andre eller vil bruge varen til andre formål.
  • Sagsøgerens købsbeslutning vil afhænge af hans budgetbegrænsning. Altså de ressourcer, den har. Den immaterielle og subjektive fordel, som erhvervelsen af ​​produktet kan medføre, bør dog også tages i betragtning.
  • Tilbøjeligheden til at forbruge kan variere over tid. For eksempel, hvad en person vil være villig til at betale for en flaske vand efter at have løbet et maraton, er ikke det samme, som når han forlader arbejdet.

Økonomiske teorier om sagsøgers rolle

Der er to modstridende teorier om sagsøgernes rolle. John Maynard Keynes giver dem en grundlæggende rolle, idet han hævder, at det er forbrugerne, der tilskynder til produktion. Derfor anbefales det, under denne præmis, i lyset af en økonomisk afmatning, at myndighederne træffer foranstaltninger til at sætte skub i udgifterne, for eksempel at reducere skatterne.

Men ifølge Says lov er det udbuddet, der genererer sin egen efterspørgsel. Så så længe en vare bliver ved med at blive produceret, vil der altid være potentielle forbrugere til den.