Ztráta zisku

Ušlý zisk je zisk, který již není vnímán jako důsledek porušení, jednání, opomenutí nebo škody způsobené třetí stranou.

Ztráta zisku

Ušlý zisk se týká zisku, tedy peněz, zisku nebo příjmu, který dotčený agent přestane dostávat v důsledku ztráty nebo škody způsobené třetí stranou. To jsou potenciální zisky, kterých by bylo dosaženo, kdyby ke škodě nedošlo. V takové situaci se rozdíl mezi tím, co bylo možné získat a co bylo skutečně získáno, nazývá ušlý zisk.

Může k tomu tedy dojít současně se škodou nebo mít i budoucí následky. Dojde-li tedy např. k požáru skladu nebo skladu se zásobami hotového zboží, dochází k okamžité škodě v důsledku zničení skladovaného zboží, protože jej nelze prodat (zboží již nedostáváme). Stejně tak dojde k budoucím škodám, pokud je sklad nebo skladiště zničeno požárem a nelze jej okamžitě opravit. Nedostatek skladu může snížit výrobní kapacitu a reakci na poptávku, což nám způsobí ztrátu tržeb as nimi spojených zisků.

Osoba odpovědná za škodu nebo ztrátu by mohla být nucena nahradit oběti to, co přestala dostávat.

Vyčíslení ušlého zisku

Ztráta zisku se kvantifikuje na základě dvou faktorů:

  • Test existence : Obecně není obtížné prokázat existenci ušlého zisku, tedy vztah mezi způsobenou škodou a ztrátou potenciálního příjmu.
  • Kvantifikace : Určení přesné výše ušlého zisku může být komplikované, protože jde o odhad toho, co by bylo vyděláno ve scénáři, který se nikdy nevyskytl (scénář bez újmy). Pro doložení odhadu může zájemce jít do důkazů jako je účetnictví, daňová přiznání, znalecký posudek apod. O konečné částce rozhodne soudce nebo rozhodce, který má případ na starosti.

Příklad ušlého zisku

Předpokládejme, že osoba zničí vozidlo taxikáře.

V tomto případě taxikář v důsledku zničení svého taxíku přestal pobírat příjem, protože po určitou dobu nemohl nabízet své služby.

Ušlý zisk tak bude tím větší, čím více času uplyne mezi zničením taxíku a opravou škody, abyste mohli znovu vyrazit do práce.