Datum valuty

Datum valuty finanční transakce je datum, kdy bude vypořádána, tedy datum, kdy se transakce uskuteční. Všechny operace mají datum valuty, a to jak na trhu … Read more

Datum splatnosti

Datum expirace je rok, měsíc, den a časový limit pro splnění smluvního závazku. Koncept data expirace se často používá u smluvních závazků, které mají co … Read more

Termín cvičení

Datum uplatnění se vztahuje k finančním opcím a vztahuje se ke dni, kdy má kupující opce právo ji uplatnit. Datum uplatnění je stanoveno v podmínkách … Read more

Účetní datum

Účetním dnem se rozumí datum, kdy je v účetním deníku společnosti proveden jakýkoli účetní zápis. Toto datum odráží, kdy byl proveden zápis výnosů nebo nákladů. … Read more

Fayolismus

Fayolismus je teoretický rámec, který sloužil jako základ pro současné správní vědy. Jeho tvůrcem byl důlní inženýr Henri Fayol. Fayol je považován, stejně jako Frederick … Read more

Faxování

Koncept faxování je akce odesílání faxů různými způsoby, které mimo jiné sdělují nabídky, reklamu, zprávy, oficiální oznámení. Fax je dokument, který se odešle vzdáleně po … Read more

Fáze praní špinavých peněz

Praní špinavých peněz se skládá ze tří odlišných fází: umístění, skrytí a integrace. Tyto fáze mohou být prováděny společně nebo odděleně. Obvykle však skončí prováděním … Read more

FAO

Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) je orgán závislý na OSN, jehož účelem je ukončit hlad ve světě a pracovat na rozvoji zemědělství, rybolovu … Read more

Fannie Mae (FNMA)

Fannie Mae je americká hypoteční instituce pověřená ručením za dostupné a garantované půjčky s cílem podpořit přístup k vlastnictví domů ve Spojených státech. Tato americká … Read more

Rodinná kancelář

Rodinná kancelář je soukromá společnost vytvořená se záměrem spravovat rodinný majetek a zajistit jeho kontinuitu v čase. Představme si rodinu, která má mimo jiné investice … Read more

Nedostatek likvidity

Nedostatek likvidity nastává, když společnost nebo fyzická osoba není schopna dostát svým finančním závazkům. Jde o poměrně běžnou situaci, která vede k vážným problémům s … Read more