Pokladniční poukázky

Pokladniční poukázky představovaly dluh španělského státu se splatností kratší než osmnáct měsíců, který byl vydán s diskontem , na doručitele a prostřednictvím jednoduchého zákona o … Read more

Zaplatím, abych neobjednal

Směnka neobjednat je účetní doklad, kterým se fyzická nebo právnická osoba zavazuje zaplatit někomu ve stanovené lhůtě určitou peněžní částku. A to umožňuje jeho převod … Read more

Obchodní poznámka

Obchodní poznámka je typ kreditu, který se používá jako způsob platby. Má úrokovou sazbu a dobu splatnosti, většinou krátkodobou, od které je možné ji směnit … Read more

Poznámka o cenných papírech

Směnka je krátkodobý dluhový cenný papír, který soukromá společnost vydává na burze cenných papírů nebo na akciovém trhu, který se řídí řadou pravidel. Akciové dluhopisy … Read more

Bankovka

Bankovní směnka je cenný papír, formalizovaný prostřednictvím banky, kde je nabízen příslib platby. Bankovní směnka je zajišťovací listina nebo daňový doklad, kterým se společnosti nebo … Read more

Zaplatím na viděnou

Poptávka je inkasní právo, jehož základní charakteristikou je, že jej lze vyzvednout kdykoli od jeho vydání do následujících dvanácti měsíců obecně. Směnky jsou dluhové cenné … Read more

Na objednávku zaplatím

Směnka je účetní doklad, kterým se fyzická nebo právnická osoba zavazuje zaplatit někomu ve stanovené lhůtě určitou peněžní částku. A to navíc umožňuje převod na … Read more

zaplatím

Směnka je dokument, který slibuje, že někomu zaplatí. Tento závazek zahrnuje podmínky, které dlužník slíbí protistraně (věřiteli), tedy pevnou částku peněz jako platbu a lhůtu … Read more

Sčítání lidu

Registr je seznam lidí, kteří žijí v určité zemi nebo lokalitě. Tento záznam obsahuje osobní údaje členů, jako je mimo jiné jméno, příjmení, adresa, číslo … Read more

Toledský pakt

Toledský pakt je konsensus dosažený mezi politickými stranami ve Španělsku, jehož účelem je prostudovat všechny problémy, které ovlivňují důchody a jejich udržitelnost. Byl vytvořen v … Read more

Pakt stability a růstu

Pakt stability a růstu je soubor pravidel implementovaných v Evropské unii (EU). Jeho cílem je předcházet negativním důsledkům některých hospodářských politik, zejména ve fiskální oblasti. … Read more