Rozdíl mezi vědomím a podvědomím

Podvědomí jsou všechny informace, které jsou uloženy v mysli člověka, aniž by byly vědomě vnímány. Ovlivňuje však jejich způsob jednání a chování v určitých situacích. Vědomé souvisí s nejracionálnější částí jedince. Člověk je s touto částí spojen k plnění svých každodenních úkolů a rozvíjí je a vnímá je vědomým způsobem, na rozdíl od informací, které má zaregistrované ve svém podvědomí.

Rozdíl mezi vědomím a podvědomím

Lidskou mysl není snadné analyzovat. Ovlivňuje jejich chování a postoje, proto je důležité znát strukturu této pro lidi důležité části.

Mysl se dělí na vědomou a podvědomou část. První souvisí s nejracionálnější částí jedince. V něm se rozvíjí inteligence, aktivují se získané znalosti a používají se k provádění nejvýraznějších každodenních úkolů a akcí. Psychologie tyto dva pojmy často používá.

Existuje však část, která není tak jednoduchá, pokud jde o přístup. Je to o podvědomí.

V něm se ukládají vzpomínky, zážitky a prožité okamžiky, které následně ovlivňují chování lidí. Pravděpodobně si neuvědomují důvody, které někoho vedou k tomu, aby se choval určitým způsobem nebo ne.

To má hodně společného s tím, co je registrováno v podvědomí. Není snadné získat přístup k této části mysli. Ale existují techniky, které pomáhají. Například všímavost nebo výklad snů.

Jaké jsou hlavní rozdíly mezi vědomím a podvědomím?

Toto jsou nejvýraznější:

  • Vědomé se zabývá vším, co souvisí s racionálním. Například porovnávání věcí, analyzování situací, rozhodování nebo provádění každodenních činností člověka.
  • Podvědomí ovlivňuje způsob, jakým lidé jednají, aniž by si toho byli vědomi. Je v něm uložena ta nejemotivnější část, vzpomínky, emoce nebo nejbolestivější zážitky.
  • Vědomí je jednotlivci přístupné. Uvědomuje si, co dělá, a dokáže to popsat, protože něco dělá tím, že je účastníkem a vědomým.
  • Přístup do podvědomí je složitý úkol. Mnoho lidí nenachází žádné vysvětlení pro své chování. Zažili vypjaté chvíle nebo silné emoce, které byly zaznamenány v jejich méně vědomé části. I když to nelze vnímat, velmi to ovlivňuje lidské chování. Používá se, aniž by si to daná osoba uvědomovala.
  • Podvědomí je vše, co je pod prahem vědomí. To je to, co musíte objevit, protože je to obvykle zdroj fóbií, patologií a problémů. Obývá ho mnoho negativních komentářů, zážitků z dětství a traumat. Proto je důležité mít přístup k této části mysli k léčbě určitých problémů v lidské bytosti.

Příklad vědomí a podvědomí

Člověk, který je při své činnosti neustále nejistý a který byl v dětství obětí neustálého napomínání ze strany rodičů a málo ceněný učiteli při své činnosti, si tyto vzpomínky uchová v podvědomí.

Vaše nejistota při rozhodování a dělání nových věcí ve vašem životě bude pravděpodobně ovlivněna vším tím emocionálním záznamem, který máte ve své méně vědomé mysli.

Jednotlivec, který si chce koupit dům a má různé možnosti, se zaměří na porovnání těchto dvou a zdůvodnění. V tomto případě jste si vědomi toho, co děláte.