Rozdíl mezi nominální hodnotou a názvem společnosti

V tomto článku vysvětlíme rozdíl mezi názvem společnosti a názvem společnosti, dvěma velmi podobnými, ale ne identickými pojmy.

Rozdíl mezi nominální hodnotou a názvem společnosti

Právní název společnosti je zásadní a je uveden ve všech právních dokumentech. Samozřejmě, v právním jazyce se pro označení názvu společnosti používají pojmy název společnosti nebo název společnosti. Nejde však o synonyma, a proto je logické se ptát, jaký je rozdíl mezi označením a názvem společnosti.

Rozdíl mezi názvem společnosti a názvem společnosti

Hlavní rozdíl spočívá v typu názvu, který společnost získává. Název společnosti tedy označuje ty společnosti, které přijmou za svůj právní název jména a příjmení jednoho nebo více společníků. Pokud mluvíme o názvu společnosti, mluvíme o imaginárním názvu.

V tomto smyslu, aby společnost, alespoň jak uvádí španělský zákon o obchodních společnostech, mohla přijmout název typu názvu společnosti, musí to být jednoduchá komanditní společnost nebo akcie. Například by mohli přijmout jako název společnosti: "López a bratři."

Název společnosti odkazuje na společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti, které musí mít na konci vymyšleného nebo imaginárního názvu SL nebo SA. Například název může být: Empresalandia SL

Stručně řečeno, rozdíl mezi názvem společnosti a názvem společnosti je především v přijatém názvu a zároveň v typu společnosti, která jej může nést.