Rozdíl mezi administrativním a finančním účetnictvím

Rozdíl mezi administrativním a finančním účetnictvím je součtem charakteristik, které odlišují a tedy oddělují obě účetní modality. Tyto charakteristiky jsou založeny především na užitečnosti, kterou tyto modality představují.

Rozdíl mezi administrativním a finančním účetnictvím

Mezi účetními modalitami je důležitý rozdíl, například mezi administrativním a finančním účetnictvím.

Zatímco administrativní či manažerský charakterizuje využití dat pro podmínky řízení a vnitřní použití, finanční je spíše spojeno se sběrem a vydáváním informací do zahraničí.

V tomto smyslu obě ekonomické disciplíny koexistují v každodenním životě většiny komerčních organizací nebo společností.

Tímto způsobem lze zároveň poukázat na některé další odlišující znaky obou typů účetní praxe.

Cíle manažerského účetnictví a finančního účetnictví

V návaznosti na výše vysvětlený pojem, z hlediska řízení a organizace, je důležité právě administrativní účetnictví.

To je způsobeno potřebou přesně měřit tato užitečná data pro každodenní chod společnosti. V mnoha případech má tento typ informací velký význam pro jiné konkurenční organizace nebo pro regulační subjekty.

Z tohoto důvodu je pro účely komunikace s externími stranami nebo pro akcionáře samotné nutné provádět sběr informací souvisejících s jejich výkonností nebo jejich ekonomickým zdravím.

V tomto bodě nabývá práce administrativního účetnictví zvláštní důležitosti.

Metodika a předpisy administrativního a finančního účetnictví

Pokud jde o manažerské účetnictví, obvykle existuje větší rozsah metodologické svobody. Ve většině případů může být řízení společnosti prováděno podle velmi odlišných trendů nebo způsobů řízení.

Alternativně by finanční informace měly být vyjádřeny na základě dříve stanovené terminologie nebo formátu. To je případ vícenásobných obchodních závazků.

V tomto řádku je vhodné poukázat na nutnost přizpůsobit data různým předpisům či zákonům, které jednotlivé země představují, jako jsou například účetní zásady.

To nabývá zvláštního významu s ohledem na finanční zprávy nebo ekonomické ukazatele, které musí být vyjádřeny v ekonomických modelech a formátech sdílených trhem.

Další rozdíly podle povahy jednotlivých účetních modalit

Vezmeme-li v úvahu výše vysvětlené rozdíly, je možné vzít v úvahu některé další rysy, které rozlišují mezi těmito modalitami:

  • Užitečnost informací: Zatímco administrativní účetnictví pomáhá důsledně stanovovat strategie a rozpočet, finanční účetnictví je odrazem situace společnosti v daném čase.
  • Povaha účetní práce: Administrativní účetnictví reportuje data správcům a manažerům s rozhodovací pravomocí. Na druhé straně je finanční společnost zaměřena na všechny typy externích stran, včetně veřejných regulačních orgánů a dalších dodavatelských společností.
  • Vydávání zpráv: Zatímco finanční se podřizuje nutnosti pravidelně a dříve založené společnosti zveřejňovat výsledky, administrativní má větší volnost, jak si ji definuje sama organizace.