Reverzní logistika

Reverzní logistika je druh logistiky, který je zodpovědný za nakládání s odpady nebo odpady, které vznikají v celém dodavatelském řetězci. To s cílem recyklovat nebo zničit uvedený materiál.

Reverzní logistika

Reverzní logistika pak může zahrnovat různé akce, jako je opětovné použití přebytečného zboží, vrácení zboží (například ve špatném stavu) dodavatelům nebo využití obalů (například skleněných lahví).

Stejně tak je tento typ logistiky zodpovědný za zpracování odpadu z výrobního procesu.

Mělo by být také vyjasněno, že neexistuje jediná definice zpětné logistiky. Na co se však obvykle vždy klade důraz, je znovuzískání prvků, které již byly použity nebo byly výsledkem stejného výrobního procesu.

Reverzní logistika se nazývá proto, že je obrácené pořadí nebo posloupnost logistického procesu, což by bylo následující: příjem surovin, vstup surovin do výrobního procesu, výroba, distribuce a prodej konečnému zákazníkovi.

Příklad zpětné logistiky

Příkladem reverzní logistiky jsou opravárenské služby nabízené společnostmi, které prodávají domácí spotřebiče. Smyslem je, že během záruční doby může zákazník požádat prodejce o opravu zakoupené věci. To za předpokladu, že jsou splněny určité podmínky, zejména, že nevznikly žádné škody způsobené lidským jednáním.

Poskytnutím této poprodejní služby pak prodejce může vyměnit určité kusy svého zboží tak, aby fungovalo optimálně. Tím je dosaženo větší spokojenosti zákazníků.

Reverzní logistika a cirkulární ekonomika

Pojem reverzní logistika nám může připomínat oběhové hospodářství. Vzniká tak produktivní model vyznačující se udržitelností a úsporou zdrojů a zdrojů energie. Zboží se vyrábí, spotřebovává, recykluje, vyrábí a znovu spotřebovává a vstupuje do kruhového životního cyklu.

Můžeme usuzovat, že při aplikaci cirkulární ekonomiky se uchylujeme i k reverzní logistice. Poslední jmenovaný je však širší pojem, který zahrnuje obchodní praktiky, které nejsou motivovány pouze péčí o životní prostředí. Místo toho se může stát, že společnost pouze hledá vyšší zisky.

Představte si například, že se firma pokouší prodat produkty, které byly původně vyřazeny nebo vráceny kvůli drobným chybám. To nelze považovat za oběhové hospodářství, protože firma znovu nevyužívá odpad z výrobního procesu. Čelíme však případu reverzní logistiky.