Provozní náklady

Provozní náklady jsou náklady vynaložené společností na provádění její hlavní výrobní činnosti. Ty se zapisují do účetnictví.

Provozní náklady

V rámci účetnictví souvisí provozní náklady s rozvojem její ekonomické činnosti.

Náklady nebo náklady provozní povahy tedy budou ty, které jsou nezbytné k provádění každodenní produkce organizace.

Účetní knihy odrážejí tyto náklady, aby ukázaly přesnou míru skutečné ziskovosti projektu.

Jinými slovy, podat věrný obraz toho, co výkon určité podnikatelské činnosti pro organizaci znamená z ekonomického hlediska.

Praktická aplikace provozních nákladů

Přílivy a odlivy peněz, které společnost zaznamená při realizaci svých provozních nákladů, budou tvořit celkové provozní náklady.

Nebyly by tedy zahrnuty další náklady, např. ty, které se nazývají „neprovozní“, a také ty vynaložené na rozvoj jiné činnosti, která není hlavní činností společnosti.

Příkladem toho je účetní záznam jiných prováděných činností, jako je aplikace zásad souvisejících s CSR nebo kulturním sponzorstvím.

Z účetního hlediska bychom měli, že provozní náklady by byly součtem účetních zápisů směřujících do prodejních nákladů, administrativy společnosti nebo finančních nákladů.

Hlavní charakteristiky provozních nákladů

Ve srovnání s jinými nákladovými nebo nákladovými modalitami, které jsou běžné v každodenním účetnictví, mají operace následující charakteristické rysy:

  • Výrobní činnost : Každá společnost vynakládá k provádění své hlavní činnosti náklady spojené s používáním surovin a nákupy různého zboží.
  • Infrastruktura : Spěch k provádění činnosti zahrnuje náklady na nákup nebo pronájem nemovitostí, strojů nebo nástrojů.
  • Energetické výhody: Do této typologie jsou zahrnuty výdaje, jako je například pronájem elektřiny, vody nebo připojení k internetu, které nám umožňuje číst tento článek, pokud jsou nezbytné pro rozvoj hlavního produktivního úkolu.
  • Pracovní povaha : Náklady související s najímáním personálu a jeho pravidelným odměňováním jsou provozní. Nejvýraznější jsou daně z práce, náklady na odborná školení nebo platy.
  • Periodicita : Stejně jako u jiných typů nákladů mohou být tyto evidovány průběžně jako fixní nebo také jako variabilní.
  • Trvanlivost : K těmto rutinním výdajům dochází pouze tak dlouho, dokud trvá činnost, kterou vyvíjíme. Když podnikání skončí, tyto výdaje tak učiní s ním.

Z účetního hlediska jsou provozní náklady formálně zahrnuty do provozního rozpočtu.

Tento dokument usnadňuje organizacím předvídat, z ekonomického hlediska, zdroje, které mají být přiděleny při provádění jejich hlavní práce.

Společnosti všech velikostí jsou náchylné k nákladům tohoto druhu. I když je pravda, že v digitálním kontextu stále více společností vykonává svou činnost s jejich nízkým objemem.

Provozní náklady jako účetní vyjádření provozních nákladů

Hovorově je tento koncept také známý jako provozní náklady.

Na druhou stranu je důležité upozornit, že provozní náklady tvoří spolu s náklady na dopravu tzv. logistické náklady.

Všechny provozní náklady se musí objevit v příslušných účtech, které se promítnou do všeobecného účetního plánu. V praxi musí být tyto náklady na konci každého období odepsány prostřednictvím nákladů do zisku nebo ztráty.