Protinabídka

Protinabídka je nabídka, která zlepšuje nebo upravuje jinou nabídku dříve předloženou námi nebo třetími stranami v rámci vyjednávání.

Protinabídka

Jinými slovy, když mluvíme o vyjednávání, říkáme, že někdo podal protinabídku. Při jednání, jak víme, může kupující akceptovat cenu, kterou majitel nemovitosti požaduje, nebo naopak nabídnout. Pokud tuto nabídku držitel odmítne, lze na ni reagovat protinabídkou.

V souvislosti s technickou definicí musí být tato nová nabídka, která, jak název napovídá, protichůdná k té předchozí, lepší nebo alespoň upravit částku nabízenou v první nabídce. Jinak bychom trvali na tom, aby držitel přijal první nabídku a ne novou. Hovoříme-li o protinabídce, máme na mysli nabídku, která vylepšuje tu dříve prezentovanou a je naším záměrem získat uvedené zboží.

Druhy pultové nabídky

Musíme však vědět, že se bavíme o konceptu, který lze prezentovat mnoha způsoby.

V tomto smyslu si představme, jako v jednoduchém vysvětlení, že chceme získat statek, na který jsme učinili nabídku, přičemž jsme byli odmítnuti vlastníkem uvedeného statku. Vzhledem k tomu, že se jedná o jednání mezi jednotlivci, učiníme protinabídku, pokud budeme mít stále zájem o koupi nemovitosti, s tím, že předchozí nabídka by měla být vylepšena.

Stejně tak si představme, že při vyjednávání učiní nabídku druhý zájemce a vylepší tak nabídku, kterou předtím zahájil první zájemce. Tímto způsobem říkáme, že jde o protinabídku, protože zlepšuje nabídku zahájenou prvním kupujícím a nutí toho druhého, pokud má o předmětné zboží stále zájem, nabídku zlepšit.

A zboží říkáme stejným způsobem, jako můžeme říkat služby.

To znamená, že můžeme mluvit o nabídce pracovní přepážky. Jinými slovy, představte si vyjednávání mezi personalistou ve společnosti a novým kandidátem. Společnost může nabídnout práci s podmínkami a platem, které může kandidát odmítnout. Společnost tak může učinit protinabídku, aby vás přesvědčila, že byste si měli vybrat tuto společnost.

Nebo si představte případ zaměstnance, který už ve firmě je a dostane nabídku od jiné konkurenční firmy. Společnost, pro kterou tento zaměstnanec pracuje, může nabídnout protinabídku, která odporuje nabídce druhé firmy.

Stručně řečeno, musíme vědět, že o protinabídce mluvíme, když mluvíme o nabídce, která zlepšuje dříve spuštěnou nabídku. Tohle, při vyjednávání.

Realitní protinabídka

Snad jeden z nejlepších příkladů k pochopení toho, co je to protinabídka, lze nalézt na trhu s nemovitostmi.

Ceny domů jsou vysoce subjektivní a jsou předmětem smlouvání a vyjednávání. Z tohoto důvodu bude protinabídka základním prvkem tohoto typu vyjednávání, protože nákup sám o sobě určitým způsobem vyvolává potřebu vyjednávat.

Prodejce tohoto druhu zboží, stejně jako u jiného takto trvanlivého a hodnotného zboží, většinou umisťuje cenu nad hodnotu, kterou skutečně akceptuje. Kupující tedy od začátku ví, že bude jednat o nižší ceně a ušetří na koupi domu.

Představme si tedy, že jdeme koupit dům a majiteli nabídneme 100 000 $. Pokud nabídku odmítne a my budeme mít stále zájem o koupi domu, uděláme protinabídku, která vylepší tu předchozí, což by mohla být ta protinabídka, například 105 000 $.

Představme si také, že máme zájem o dům a několik dní před jeho koupí se objeví nový zájemce, který podá protinabídku, která zlepší podmínky u nás, a to se rovná většímu kapitálu. Zde, nebo spustíme novou protinabídku, nebo pokud nemáme zájem nebo chceme pokračovat ve studiu alternativ, odkoupíme nemovitost.

Příklad nabídky pultu

Na závěr, a protože jsme již v článku viděli mnoho příkladů, které nám pomáhají porozumět tomu, co je protinabídka, pojďme se na závěr podívat na příklad protinabídky při obchodním jednání.

Představte si společnost, která chce získat společnost, která byla oceněna na 5 milionů dolarů. Představte si také, že jiná společnost předloží nabídku 6 milionů na akvizici této společnosti. Firma však plánovala na provoz utratit 8 milionů.

S ohledem na náš zájem a stále máme zájem o koupi společnosti, protože to spadá do našeho rozpočtu, zahájili jsme protinabídku, například 7 milionů nebo 6,5 milionu, abychom překonali předchozí nabídku.