Projektový management

Projektové řízení je metodika, pomocí které je možné efektivně využít zdroje, které má určitý projekt k dispozici.

Projektový management

Prostřednictvím projektového řízení je možné zefektivnit řízení zdrojů použitých v projektu. Jinými slovy, zahrnuje návrh optimálních administrativních metodologií.

Cíl účinnosti stanovený správou je sledován tvorbou a prováděním plánů nebo strategií. Všechny musí plnit obecné cíle, jako je vyšší produktivita, kontrola nákladů nebo určitá úroveň efektivity současně.

Jedním z hlavních cílů správy je dodržovat to, co bylo dohodnuto s vedením. Díky tomu je tvorba reportů, jako jsou obchodní plány nebo plány řízení, běžná.

Fáze projektového řízení

Koncepčně zahrnuje administrace různé fáze. Tímto způsobem můžeme sledovat administraci konkrétního projektu jako kompendium následujících prvků:

  • Plánování.
  • Organizace.
  • Provedení nebo řízení.
  • Řízení.

Lze tak vymezit působnost projektového řízení, označit tak cíle, které je třeba sledovat, a prostředky k jejich naplnění.

Na praktičtější úrovni projektový management předpokládá dosažení různých principů, mezi nimiž zdůrazňujeme následující:

  • Definice cílů : Cíle, které je třeba sledovat při realizaci projektu. Tedy plánované cíle.
  • Návrh organizačního schématu a rozdělení procesů : Je důležité definovat strukturu organizace a rozdělení odpovědností mezi její členy.
  • Inventář zdrojů : Musí být specifikován seznam zdrojů dostupných pro sledování stanovených cílů.
  • Konfigurace šablony : Správný výběr profesionálů, se kterými se bude počítat při realizaci projektu, je součástí administrace.

Zodpovědnost za projektové řízení

Obvykle tato odpovědnost spočívá na jednotlivcích nebo manažerských odděleních s rozhodovací pravomocí ve společnosti nebo instituci.

V tomto smyslu je běžné, že projektové řízení provádějí manažerské týmy. Je také běžné, že mají školení a kvalifikaci pro tento typ administrativních úkolů.

Tyto parametry jsou použitelné pro všechny typy komerčních organizací a společností.

Projektové řízení vs. projektové řízení

V návaznosti na pojem administrativa je možné tuto oblast odlišit od oblasti projektového řízení.

Je běžné, že se oba termíny používají zaměnitelně hovorovým způsobem. Mezi těmito dvěma je však markantní rozdíl.

Zatímco administrativa zavádí a definuje plánování nezbytné k dosažení cílů předpokládaných v projektu, management musí zahrnovat ty činnosti, které umožňují jejich dosažení.

V tomto smyslu je management obvykle chápán jako implementace původně předem definovaných přístupů s administrativou.