Příklady empatie

Vcítí se lidé obvykle do druhých? Kde se bere empatie? Má to velkou hodnotu? Existují různé vynikající příklady, kde je empatie absolutním protagonistou. V tomto článku vysvětlíme některé příklady empatie.

Příklady empatie

Empatie je schopnost člověka vžít se do kůže druhého a lépe porozumět jeho jednání, chování a myšlenkám.

Jako empatický se nerodíte, ale spíše je to něco, co se vyvíjí v průběhu života člověka.

Empatie je hodnota, kterou personální oddělení při výběru kandidátů velmi zohledňuje. Obecně, a na některých pozicích zvláště, je důležité mít tuto empatickou schopnost s ostatními. Měl by to mít například vedoucí pracovního týmu, aby se postavil na místo ostatních.

V osobním životě i na pracovišti vám empatický přístup pomůže uvědomit si pocity druhých. Budou mít větší kapacitu a obratnost porozumět druhým lidem a reagovat na ně optimálnějším způsobem, s přihlédnutím k asimilaci jejich situace.

Empatie úzce souvisí s emoční inteligencí. Obojí lze v průběhu let stejně zlepšovat a je zaměřeno na lepší pochopení sebe sama a zlepšení komunikace se zbytkem světa.

Příklady empatie

Zde je několik významných příkladů:

  • Pomozte staršímu člověku přejít ulici: V mnoha případech jdou starší lidé pomaleji a je možné, že s určitým nepohodlím vzhledem k jejich věku nebo fyzickému stavu. Pomáhat jim přejít ulici znamená být empatický a vžít se do kůže této osoby.
  • Poskytnutí sedadla v autobuse těhotné ženě: Když je žena těhotná a její stav je velmi pokročilý, bude mít tendenci se normálněji unavit a pociťovat únavu. Pokud se člověk v této situaci vzdá svého místa, bude brát ohled na to, jak se ona žena cítí, a bude s ní mít empatii.
  • Pomozte někomu při nehodě: Není málo případů, kdy dojde k nehodě a lidé jsou zablokováni nebo nepřijdou protagonistům pomoci. Pokud tedy dojde k nějakému neštěstí a jsou do něj zapojeni lidé nebo zvířata, ti, kteří jim přijdou pomoci, s nimi projeví gesto empatie.
  • Dávejte důležitost věcem druhých: Ukažte zájem, naslouchejte někomu nebo dejte důležitost tomu, co říkají, je být empatický. Ukazuje, že existuje záměr porozumět a porozumět tomu, co se projevuje.
  • Zasáhnout do boje: Jsou chvíle, kdy lidé začnou bojovat. Zasahovat do těchto typů problémů a snažit se zabránit jejich zhoršování je projevem empatie a také odvahy.
  • Pomozte dítěti, je-li obětí šikany: Pokud si někdo uvědomuje, že dítě tímto trpí a je svědkem, pomoct mu bude příkladem empatie.
  • Pomozte někomu s osobními nebo pracovními problémy: Během života může kohokoli postihnout pracovní nebo osobní problém. Pomoc jedinci, který trpí tímto typem nepohodlí a naslouchání mu, mu velmi pomůže. Mít empatii k této osobě a vžít se do její kůže bude důležité pro pochopení toho, co se děje v jejím životě.
  • Radujte se z něčího štěstí: Pociťovat jako své vlastní štěstí člověka, který obdržel skvělé zprávy nebo je ve skvělé chvíli, znamená být empatický. I když vám tato situace nepřináší žádný přímý prospěch nebo pocit, radujete se z blaha této osoby nezištným a upřímným způsobem.