Pravidelná matice

Pravidelná matice

Snímek obrazovky 2019 09 11 A Les 17.09.50

Regulární matice řádu n je matice, která má stejný počet řádků a sloupců a její determinant je nenulový (0).

Jinými slovy, regulární matice řádu n je čtvercová matice, ze které můžeme získat inverzní matici.

Pravidelný maticový vzorec

Máme-li matici V se stejným počtem řádků (n) a sloupců (m), tedy m = n, as nenulovým determinantem (0), pak říkáme, že V je regulární matice řádu n.

Snímek obrazovky 2019 09 11 A Les 16.59.03
Regulární matice řádu n.

Aplikace

Regulární matice se používá jako označení pro matice, které splňují podmínky pro inverzní matici.

 • Matice je čtvercová matice.

Počet řádků (n) musí být stejný jako počet sloupců (m). To znamená, že řád matice musí být n za předpokladu, že n = m.

 • Matice má determinant a ten se liší od nuly (0).

Determinant matice musí být nenulový (0), protože se používá jako jmenovatel ve vzorci inverzní matice.

Teoretický příklad

Je matice D čtvercová a invertibilní matice?

Snímek obrazovky 2019 09 11 A Les 17.01.29
2 × 3 rozměrová matice
 1. Zkontrolujeme, zda matice D splňuje požadavky na regulární matici.
 • Je matice D čtvercová?

Počet sloupců v matici D se liší od počtu řádků, protože matice má 2 řádky a 3 sloupce. Proto matice D není čtvercová matice ani regulární matice.

První podmínka být regulární maticí (podmínka čtvercové matice) je nutným a postačujícím požadavkem, protože pokud není splněna, přímo to znamená, že matice není regulární matice a nebudeme tedy schopni vypočítat její determinant.

 • Je matice D invertibilní?

Protože matice D není čtvercová, nemůžeme vypočítat její determinant a rozhodnout, zda se liší nebo rovná nule (0).

Praktický příklad

Pravidelná matice pořadí 2

Je matice U čtvercová a invertibilní matice?

Snímek obrazovky 2019 09 11 A Les 17.02.24
Čtvercová matice řádu 2.
 1. Zkontrolujeme, zda matice U splňuje požadavky na regulární matici.
 • Je matice U čtvercová?

V matici U se shoduje počet řádků a počet sloupců . Matice U je tedy čtvercová matice řádu 2.

 • Je matice U invertibilní?

Nejprve budeme muset vypočítat determinant matice a poté zkontrolovat, zda se liší od nuly (0).

 • Determinant matice U :
Snímek obrazovky 2019 09 11 A Les 17.05.22
Determinant matice U.
 • Zkontrolujte, zda je matice U invertibilní:
Snímek obrazovky 2019 09 11 A Les 17.06.06
Determinant matice U je nenulový (0).

Matice U je tedy regulární matice, protože jde o čtvercovou a invertibilní matici.

Čtvercová matice

 • Inverzní matice řádu 2
 • Maticové dělení
 • Matice identity