Pojištěný kapitál

Pojištěný kapitál je v oblasti pojištění maximální hranicí náhrady v případě pojistné události. Tato částka vyplývá z dohody mezi pojišťovnou a jejím klientem.

Pojištěný kapitál

Výpočet pojištěného kapitálu se liší podle typu pojistky. Je-li například ochrana proti požáru, za referenční se považuje přibližná hodnota objektů, které mají prospěch z pokrytí.

Stejně tak v případě životního pojištění je pojištěný kapitál předmětem dalších úvah. Máme na mysli například plat dodavatele, nesplacené hypoteční dluhy a existenci nezdravých návyků, které ovlivňují délku života daného člověka.

Je třeba poznamenat, že pojištěný kapitál slouží jako základ pro odhad pojistného. Navíc musí být součástí smlouvy.

Zajištěný kapitál a úroky

Pokud je to možné, měla by existovat shoda mezi jistinou a pojistným úrokem. Druhá je ekonomická hodnota ovlivněná výskytem rizika.

Pokud je majetek chráněn, pojistný úrok se odhaduje po ztrátě. K tomu se provádí hodnocení.

V opačném případě, jde-li o životní pojištění, je pojistný úrok stanoven „a priori“ při sepisování smlouvy.

Přepojištěno a podpojištěno

Pokud je pojistný kapitál vyšší než pojistný úrok, nacházíme se v situaci přepojištění. Jinými slovy, limitní výše krytí převyšuje ocenění škod. Pojistitel tedy nevyplatí maximální odškodnění, ale až do výše, která umožňuje škodu napravit.

Naopak, pokud je pojistný kapitál nižší než pojistný úrok, jedná se o podpojištění. K tomu druhému může dojít například v případě, že umělecké dílo v hodnotě 2 000 USD je kryto částkou 1 000 USD. Pokud je tedy uplatněn nárok a škoda je 1 000 USD, pojistitel proporcionálně odškodní 500 USD, tj. 50 % „limitní hodnoty“.