NATO

NATO (North Atlantic Treaty Organization) je mezinárodní vojenská organizace složená z různých zemí s cílem vytvořit společnou společnou obranu. NATO se zrodilo 4. dubna 1949 … Read more

Ostrakismus

Ostracismem se rozumí odsouzení k vyhnanství těch lidí, kteří nebyli považováni za neškodné pro demokracii starověkého Řecka. Obecně řečeno, ostrakismus se týká sociální izolace. Stává … Read more

Technický oscilátor

Technický oscilátor je indikátor akciového trhu, který pomáhá předpovídat pohyby aktiva, se kterým se obchoduje na organizovaném i neorganizovaném trhu. Technické oscilátory lze přizpůsobit na … Read more

McClellan oscilátor

McClellan Oscillator je technický indikátor šířky trhu založený na klouzavých průměrech. McClellanův oscilátor je vypočítán na linii náběhu / poklesu. Na jeho základě vypočítá dva … Read more

Gator oscilátor

Gator Oscillator, v angličtině Gator Oscillator, je technický indikátor vyvinutý Billem Williamsem používaný ke studiu trendů akcií a doplňuje indikátor Alligator vyvinutý stejným autorem. Oscilátor … Read more

Úžasný oscilátor (úžasný)

Amazing Oscillator, také známý jako Awesome Oscillator, je technický indikátor vyvinutý Billem Williamsem k měření síly akciového trendu. Jinými slovy, oscilátor Awesome nám poskytuje informace … Read more

Akcelerační / zpomalovací oscilátor

Acceleration/Deceleration Oscilator, běžně známý jako Accelerator Indicator, je technický indikátor vyvinutý Billem Williamsem k měření síly změn v ceně aktiva. Myšlenka tohoto ukazatele podle Billa … Read more

Ortocentrum trojúhelníku

Ortocentrum je průsečík tří výšek trojúhelníku, které lze nalézt uvnitř nebo vně obrazce. Je třeba si uvědomit, že výška trojúhelníku je ten segment, který začíná … Read more

Zlato

Zlato je považováno za jeden z hlavních drahých kovů. Je to měkký kov zlaté barvy, který má nespočet aplikací, od šperkařského průmyslu až po elektronický … Read more

Vznik socialismu

Tradičně je socialismus doktrínou, která vyžaduje nahrazení soukromého vlastnictví za kolektivní ve výrobních prostředcích, směně a distribuci; stejně tak vyzývá k rovnému rozdělení bohatství a … Read more

Původ kapitalismu

Kapitalismus je ekonomický systém, ve kterém jednotlivci a společnosti provádějí výrobu a směnu zboží a služeb prostřednictvím transakcí zahrnujících ceny a volné trhy regulované zákonem … Read more

Původ slova bankrot

Původ slova bankrot se datuje do 15. století v Itálii. Z etymologického hlediska pochází ze spojení dvou slov latinského původu: «bancus» (banka) a «ruptus» (rozbitý). … Read more