Out of the money (OTM) – out of the money

Out of the money (OTM) nebo out of money je název finanční opce, která nemá žádnou vnitřní hodnotu. To by byl případ kupní opce, u které je spotová cena podkladového aktiva nižší než realizační cena opce. Na druhé straně řekneme, že prodejní opce je mimo měnu nebo mimo peníze, když není uplatnitelná.

Out of the money (OTM) - out of the money

V případě možnosti volání OTM:

Realizační cena> Základní cena

Výzva není uplatnitelná, protože je levnější koupit aktivum na hotovostním trhu.

výsledek volání OTM

V případě opce put OTM:

Realizační cena < Základní cena

zadejte výsledek OTM

Další možnosti jsou, že:

  • Opce je za peníze (ATM): Realizační cena se rovná základní ceně.
  • Opce je v penězích (ITM): Opce má vnitřní hodnotu.

Příklad možnosti out-of-money

Podívejme se na několik příkladů možností s nedostatkem peněz:

  1. Call opce na BBVA

K 16. 7. 2010 je cena akcií BBVA 8,67 EUR. Investor se domnívá, že titul by mohl v posledním čtvrtletí roku 2010 vzrůst. Nejistota je však velmi velká a rozhodne se neriskovat nákup akcií v hotovosti.

Následně se rozhodne koupit 100 kontraktů call opce na banku BBVA s expirací 17.12.10 a realizační cenou 10,50 EUR. Za každou smlouvu platíte prémii ve výši 0,70 základního bodu. Budeme předpokládat, že svou pozici v opcích držíte do konce platnosti smlouvy.

Stejně jako u futures kontraktů je nominální hodnota každého opčního kontraktu 100 akcií. Kupující proto zaplatí prodávajícímu částku ve výši 7 000 EUR (100 x 0,70 x 100) za právo nakoupit 10 000 akcií BBVA (100 kontraktů x nominální hodnota 100 cenných papírů) za 10,50 EUR až do data splatnosti.

Riziko kupujícího kupní opce je omezeno na 7 000 EUR.
Riziko prodávajícího kupní opce je neomezené.

Abychom určili rentabilitu operace nebo úrovně, ze které má kupující opčních kontraktů zisk, musíme přičíst zaplacenou prémii k realizační ceně opce:

BE = 10,50 EUR + 0,70 EUR = 11,20 EUR

Od 11,20 EUR za 1 akcii BBVA vyhrává kupující.

  • Případ OTM: Akcie BBVA se obchoduje pod 10,50 EUR. Kupní opce není uplatnitelná. Kupující ztratí 7 000 eur, které zaplatil za prémie, a prodávající získá 7 000 eur.

2. Vložte opci na akcie Yahoo

Od 16. 7. 2010 se akcie Yahoo obchodují za 14,90 USD. Investor se domnívá, že je nadhodnocený, a proto by měl v příštích několika měsících klesnout. Nechce se však nakrátko umisťovat do cenných papírů prodávaných nakrátko ze strachu z nových opatření expanzivní měnové politiky, která by mohla způsobit vzestupnou část akciových indexů. Proto se rozhodnete nakoupit 100 opčních kontraktů s expirací 15.10.10 a realizační cenou 13 USD. Za každou smlouvu platíte prémii ve výši 0,29 základního bodu.

Stejně jako u futures kontraktů je lícem každého opčního kontraktu 100 titulů. Kupující prodejní opce zaplatí prodávajícímu prémii 2 900 USD (100 x 0,29 x 100) za právo prodat mu 10 000 titulů Yahoo (100 kontraktů x 100 nominálních) za cenu 13 USD do 15.10. 10. Budeme předpokládat, že opční pozice je držena, dokud opce nevyprší.

Riziko kupujícího u prodejních opcí je omezeno na 2 900 USD.
Riziko prodávajícího v případě poklesu kurzu akcie je neomezené.

Abychom určili rentabilitu operace nebo úrovně, ze které má kupující put zisk, musíme odečíst zaplacenou prémii od realizační ceny:

BE = 13 USD – 0,29 USD = 12,71 USD

Když akcie Yahoo spadnou pod 12,71 USD, vydělá kupující prodejní opce.

  • Předpoklad OTM: Cena Yahoo je vyšší než 13 USD.

Možnost není uplatnitelná. Kupující ztrácí 2 900 $ odpovídající výši pojistného, ​​které zaplatil. Prodejce opcí vydělá 2 900 $.