Odložený kapitál

Odložený kapitál je druh životního pojištění, kterým se pojistitel zavazuje zaplatit zhotoviteli platbu v dohodnutém termínu. To, pokud pojištěný žije k tomuto datu.

Odložený kapitál

Jinak řečeno, toto krytí je jako investice, která může skončit pozůstalostní dávkou.

Druhy odloženého kapitálového pojištění

Existují dva typy odloženého kapitálového pojištění:

  • Pravidelné platby: Pojistné se rozděluje v průběhu času ve formě stálého nebo variabilního příjmu, ať už dočasného nebo doživotního.
  • S jednorázovým pojistným: Pojištěný provede pouze jednu platbu při formalizaci smlouvy. Uvedená částka je ekvivalentní čisté současné hodnotě pravidelných plateb, které by musely být zaplaceny podle výše popsané metody.

Návratnost pojistek s pravidelnými platbami

Pokud pojištěný zemře před sjednaným datem, může odložené kapitálové pojištění s pravidelnými platbami uvažovat o dvou alternativách:

  • S náhradou: Pojistitel dá oprávněným osobám výši již zaplaceného pojistného.
  • Žádná náhrada: Neexistuje žádná povinnost vrátit již vybrané nájemné. V tomto případě lze říci, že jednotlivec, který si krytí najme, je vystaven většímu riziku než v předchozí situaci. U pojišťovny je to naopak.

Odložený kapitál v hypotečních úvěrech

Odložený vlastní kapitál je také údaj používaný u hypoték. Používá se k odložení procenta z jistiny úvěru ke konci období financování.

V případě půjčky ve výši 100 000 USD by dlužník mohl odložit například 30 % této částky. Opakující se poplatky tedy budou vypočítány pouze na základě 70 000 USD. Na konci období zadlužení musí být nesplacený zůstatek zrušen nebo znovu projednán s věřitelem.

Užitečnost odloženého kapitálu spočívá v tom, že umožňuje dlužníkovi platit nižší splátky. Vždy však nakonec musíte splatit celou přijatou půjčku.