Nákupní objednávka

Objednávka, nazývaná také nákupní objednávka nebo poznámka k objednávce, je dokument, kterým kupující požaduje zboží od prodávajícího.

Nákupní objednávka

Tímto způsobem dokumentujeme potřeby našich produktů. Obvyklé je zaslat tento dokument dodavateli, aby mohl objednávku dodat. Být schopen to udělat fyzicky nebo virtuálně (e-mail nebo webové stránky).

Účelem objednávkového listu je možnost dodatečně porovnat dodací list s touto objednávkou a zaznamenat případné incidenty, jakož i mít písemné podmínky uvedené objednávky.

Proces v nákupní objednávce

Nejprve musíte zjistit potřeby, které máme. Po výběru vhodného dodavatele je vystavena tato objednávka. Prodávající obdrží originál a kupující si ponechá kopii. Prodávající objednávku vyřídí a přiloží dodací list, který je s ní zkontrolován. Pokud něco není dodáno, zůstane to jako nevyřízené.

Tento dokument je užitečný pro obě strany. Kupující může kontrolovat typ nebo výši výdajů a provádět prognózu plateb. Prodejce může organizovat své různé objednávky a předpovídat poplatky. V obou případech jsou užitečné programy pro správu a dokonce i tabulkový procesor. Na druhou stranu pro právní účely po přijetí zavazuje obě strany k dohodnuté výměně.

Obsah poznámky k objednávce

Obvykle se jedná o stejné údaje požadované na dodacím listu, pouze se na hlavičkovém papíře objeví výraz "Objednávka" nebo podobný. Níže je podrobně popisujeme:

  • Podrobnosti o kupujícím a prodávajícím. Daňové identifikační číslo každé země je velmi důležité. Také daňová adresa.
  • Datum a místo vystavení objednávky. První je zásadní, zejména pro kontrolu doby, kterou náš dodavatel potřebuje k jeho dodání. Tímto způsobem se můžeme vyhnout výpadkům zásob.
  • Název produktu a reference. Součástí je i objednané množství, cena a případné slevy, akce nebo bonusy.
  • Zvolený způsob platby a případně také podmínky a částky k úhradě. Tento bod je důležitý pro správné řízení pokladny.
  • Celkové náklady , případné náklady na dopravu, pojištění nebo podobné výdaje a jako nezbytnou součást autorizovaný podpis.
  • Datum a způsob dodání. V tomto okamžiku bude při doručení zákazníkovi zaslán k podpisu dodací list, který bývá přiložen k objednávce. Musí být také zaznamenány možné incidenty nebo to, co nebylo poskytnuto.

Pravdou je, že tyto přísné požadavky jsou někdy uvolněné v závislosti na obchodním vztahu a vztahu důvěry. V mnoha případech se objednávky dělají ústně nebo telefonicky. Lze o něj dokonce požádat e-mailem, ale bez objednávkového dokumentu. I tak je ale vhodné mít tyto objednávky vždy pod kontrolou.

Příklad nákupní objednávky

Podívejme se na příklad toho, co může být objednávkový dokument. V něm vidíme všechny potřebné údaje a případné slevy a výdaje související s dodáním uvedeného zboží. Také prostor vyhrazený pro incidenty a pro podpis osoby, která zboží přebírá.

Objednávka 1

Poznámka: Výše ​​uvedená data jsou smyšlená data.