Náklady na logistiku

Náklady na logistiku nebo náklady na logistiku jsou součtem těch skrytých nákladů, které jsou produkovány posloupností činností, jako je skladování nebo přeprava zboží, od výrobce ke konečnému kupujícímu.

Náklady na logistiku

Jinými slovy, náklady na logistiku jsou součtem všech nákladů, které se vyskytují v hodnotovém řetězci. Když se vyrobí například jablko, musí být dopraveno do skladu, kde se zabalí s dalšími jablky. Následně je jablko převezeno na velkoobchodní trh, kde je uskladněno až do jeho nákupu u prodejce. Obchodník si tak jablko dopraví do své prodejny, kde si je nechá až do prodeje konečnému spotřebiteli. Všechny náklady na skladování a dopravu, které byly vyrobeny, se nazývají logistické náklady.

Náklady na logistiku jsou obvykle skryté, protože vznikají během logistického procesu.

Náklady na logistiku souvisí s účinností a efektivitou logistického procesu. Čím efektivnější a efektivnější, tím nižší jsou náklady.

Jaké prvky zahrnují náklady na logistiku?

Když mluvíme o nákladech na logistiku, mluvíme o kalkulaci nákladů, které lze rozdělit na různé služby, jako jsou následující:

 • Úložný prostor.
 • Doprava.
 • Poskytování zásob.
 • Údržba.
 • Zásoby.
 • Distribuce hotových výrobků.
 • Náklady na personál nezbytný pro rozvoj těchto činností.

Tyto náklady, mimo jiné, jsou tedy některé z nákladů, které při jejich výpočtu tvoří náklady na logistiku.

Druhy logistických nákladů

Podle úkolu, od kterého se logistické náklady odvíjejí, je můžeme rozdělit do dvou typů.

 • Provozní náklady : Jsou to ty, které souvisejí s logistickými zařízeními. Příkladem mohou být sklady, tržnice, distribuční centra atp.
 • Přepravní náklady : Jsou to ty, které souvisejí s pohybem zboží. Pohyb, který jde od svého počátku k příslušným destinacím. Ve většině případů jsou náklady na dopravu nejdůležitější složkou nákladů na logistiku.

Příčiny logistických nákladů

Mezi příčinami, které nakonec způsobí zvýšení nákladů na logistiku, bychom mohli zdůraznit následující příklady:

 • Špatný návrh doručovacího systému může způsobit neefektivitu, zvýšit náklady na přepravu a tím i náklady na logistiku.
 • Neproduktivita operátorů v hodnotovém řetězci může způsobit zpomalení systému, což způsobí zvýšení provozních nákladů a stejným způsobem i nákladů na logistiku.
 • Při neefektivní výrobě je třeba vynaložit přepravy, které nejsou plné a které nezabírají veškerý potenciální náklad.
 • Když doprava, která nenásledovala údržbu, utrpí poruchu a produkty se zpozdí, nebo musí být odeslány jinými alternativními přepravními systémy.

Logistické náklady mohou vzniknout mimo jiné v procesu zásobování, skladování, přepravy, distribuce a prodeje.

Proto jsou tyto, mezi mnoha dalšími příčinami, některé z těch, které způsobují zvýšení nákladů na logistiku.

Jak se měří logistické náklady?

Pro měření logistických nákladů se používá tzv. logistické ukazatele. Jedná se o indexy, které umožňují objasnění a definování cílů a dopadů, kterých má být během logistického procesu dosaženo. Jedná se tedy o opatření, která nám umožňují identifikovat odchylky a také dodržování stanovených cílů. Můžeme tak vyhodnotit a odhadnout náklady na logistický proces i možné nárůsty či poklesy odvozené od doplňkových činností či odchylek.

Mezi nejpoužívanější logistické ukazatele tedy patří:

 • Nabídka : Prostřednictvím kvality generovaných objednávek, přijatých dodávek a úrovně souladu dodavatelů.
 • Skladování : Prostřednictvím nákladů na skladování na jednotku, nákladů na expedovanou jednotku, úrovně plnění expedice a také nákladů na metr čtvereční skladovacího zařízení.
 • Zásoby : Prostřednictvím míry obratu zboží, indexu trvání zboží a také přesnosti zásob.
 • Doprava : Prostřednictvím srovnávacího indexu dopravy a také podle míry využití nákladních vozidel nebo dodávek.
 • Zákaznický servis : Prostřednictvím úrovně souladu se zákazníky, kvality vyúčtování, nevyřízených účtů a důvodů pro dobropisy.
 • Finanční údaje : Prostřednictvím ztracených prodejů, příspěvkových marží, celkových logistických nákladů a také nákladů na 100 peněžních jednotek.

To jsou mimo jiné některé z různých ukazatelů, které nám v každé části procesu umožňují znát a přibližovat náklady na logistiku, stejně jako její účinnost a efektivitu.