Nabídka

Nabídka je určitá částka peněz, kterou je jednotlivec ochoten nabídnout za pořízení konkrétního zboží nebo služby.

Nabídka

Prostředím, ve kterém se nabídky obvykle odehrávají, jsou aukce aktiv nebo veřejné nabídky. Zájemci o koupi tedy musí posoudit, zda jsou ochotni zaplatit vyšší cenu než jejich konkurenti za dokončení transakce.

Na určitých trzích, zejména na trhu cenných papírů, platí nabídková podmínka také pro úrovně úrokových sazeb, při kterých je nákup atraktivní, a proto by žalobce nebo kupující měl zájem o získání akcie, hodnoty, opce atd.

Je logické, že s rostoucí úrovní nabídek v tahu nebo aukci se současně zvyšuje cena draženého produktu. Jinými slovy, nabídka ve většině případů předpokládá průběžnou přirážku, zejména v případech nedostatkového nebo velmi atraktivního zboží nebo služeb.

Jiné aplikace nabídkové lhůty

Vrátíme-li se k trhu s cennými papíry, je běžné nazývat minimální povolené odchylky tak, že jejich ceny z hlediska termínových kontraktů se nazývají nabídka.

Obvykle je prezentován koncept minimální nabídky, což je částka, která je požadována jako minimum při vstupu do aukce. Jinými slovy jde o cenu, která v žádném případě nebude v době prodeje nižší.

Alternativně existuje také koncept maximální nabídky, který stanoví maximální cenu, které může zboží nebo služba dosáhnout. Obvykle tento typ limitů stanovují organizace nebo veřejné instituce a kontrola trhu.

Vývoj nabídek v digitálním světě

S rozvojem nových technologií a globalizací v posledních desetiletích se trhy transformovaly směrem k digitálním. Pro globální trhy se tak objevila nová média, a to jak na úrovni burzy, tak ve všech typech aukcí.

V dnešní době je pro jednotlivce a společnosti snazší získat přístup k většímu počtu nabídek v reálném čase a odkudkoli na světě. Ebay je toho dokonalým příkladem.