Luxus

Luxus v ekonomice označuje spotřebu zboží a služeb, jejichž kvalita a design daleko přesahují to, co je nezbytné k uspokojení základní potřeby.

Luxus

Luxus se vyznačuje vysokou cenou, kvalitou a exkluzivitou. Vzhledem ke své vysoké ceně je obvykle dostupný pouze spotřebitelům s vysokými příjmy.

Tak například večeře s humrem v restauraci s více než 4 michelinskými hvězdami přesahuje to, co je nutné k utišení hladu, je to požitek, hledání exkluzivity.

Jak identifikovat luxusní zboží nebo službu

Abychom identifikovali luxusní zboží nebo službu v ekonomice, podíváme se na jejich elasticitu. Toto zboží a služby se vyznačují vysokou příjmovou elasticitou. S rostoucím příjmem člověka roste spotřeba těchto statků ve větším poměru.

Výhody spotřeby a výroby luxusních výrobků

Luxus je odrazem bohatství, které se v zemi vytváří a může mít pozitivní dopady na ekonomiku, jako jsou:

  • Podporuje rozvoj inovací, umění a designu.
  • Může být relevantním zdrojem zaměstnanosti a generovat příjem pro pracovníky společností, které patří do tohoto odvětví.
  • Podpořte kreativitu a vynalézavost při vývoji produktů, které upoutají pozornost zákazníků s vysokými očekáváními.
  • Umožňuje větší výběr daní, které lze využít ke zlepšení rozdělování příjmů.

Nevýhody spotřeby a výroby luxusních výrobků

To může mít také negativní dopady na ekonomiku:

  • Někteří kritici se domnívají, že to způsobuje plýtvání a plýtvání zdroji.
  • Když vaše produkce zabírá prostor těm, kteří to nejvíce potřebují. Například jsou ničena pole nebo vyhlazeny druhy, aby byly uspokojeny nadbytečné potřeby.
  • Zdůrazňuje rozdíly v příjmech lidí a může vytvářet pocit sociální nespravedlnosti.
  • Vznikají falešné „potřeby“, které vedou pouze ke zbytečné spotřebě.