Jediný mechanismus rozlišení

Jediný mechanismus rozlišení

Mur

Single Resolution Mechanism je evropský orgán bankovní unie, který má na starosti obnovu a řešení bankovních problémů na evropské nebo národní úrovni. Pokud je odvozena od životaschopnosti institucí.

Tento orgán je závislý na Evropské komisi a je schválen Evropskou centrální bankou a dalšími nadnárodními orgány. MUR se zrodila v létě 2014, v žáru pochybností o evropském bankovním systému.

Stanoví kritéria, systémy a opatření, která mají být přijata pro obnovu, záchranu a provádění programů, které zajistí životaschopnost evropským bankám. Na rozdíl od evropského mechanismu dohledu, který zajišťuje dobré chování a situaci bank, se SRM snaží být výkonnou složkou vhodných opatření, jakmile mají banky problémy.

Složení a fungování MUR

Jednotný mechanismus rozlišení je rozdělen do dvou dílčích prvků:

  • Jednotná rada pro řešení problémů : Skládá se z různých členských zemí Evropské měnové unie podle jejich váhy a je zaměřena na udržení stability bankovních institucí a kontinuitu bankovních služeb v případě krize. Kromě stanovení formy likvidace banky v případě problémů. Tak dlouho, aniž by to mělo za následek náklady pro daňové poplatníky. Také se vyhýbá tomu, aby to ovlivnilo ekonomiku a finanční strukturu zemí.
  • Jednotný fond pro řešení krizí : Jedná se o finanční zdroje tvořené zúčastněnými státy. Prostředky, které lze použít při řešení a pomoci subjektům v nesnázích.

Cíle jednotného mechanismu pro řešení krizí

MUR byl vytvořen s myšlenkou zmírnit veřejné účty států nápravou problémů v jejich bankovních systémech. Tímto způsobem alokovat do fondu solidarity mezi všechny státy 1 % z vkladů souboru evropských bank.

V celé Evropě tak vznikla také společná strategie, jak postupovat v případě záchrany bank a jejich likvidace. Zabránění tak dominovému efektu mezi bankami v eurozóně.

Studená válka

  • Evropská rada
  • Bankovní krize
  • První světová válka