Historické náklady

Historické náklady jsou náklady, které byly vynaloženy v průběhu času v procesu výroby nebo poskytování služeb.

Historické náklady

Tyto náklady jsou získány buď na konci ekonomického období, nebo na konci několika výrobních cyklů, které tvoří jediné období. V tomto případě označujeme „období“ jako jeden rok.

Výhody a nevýhody historických nákladů

Jeho hlavní výhodou je evidovat náklady jedno období za druhým pro provádění retrospektivních analýz, pomocí kterých bude možné zkoumat, zda se objem, efektivita a náklady vyvíjely pozitivně či negativně.

S ohledem na tuto skutečnost mohou být cíle nebo cíle stanoveny objektivně na základě minulých statistik, takže bude snazší vědět, ve kterých obdobích roku nebo výrobní proces bude vyžadovat více likvidity, surovin nebo práce.

Jedinou významnou nevýhodou při použití informací o historických cenách je to, že analýza musí být velmi dobře vysvětlena a podrobná, protože je třeba vzít v úvahu klíčové aspekty, jako je vývoj hodnoty měny (inflace, deflace nebo stagflace). ekonomická a sociální situace daného období (chvíle krize, expanze či stagnace).

Příklad historických nákladů

Pro lepší pochopení tohoto konceptu bude uvedeno několik příkladů historických nákladů:

  • Dodávky vody a elektřiny používané během procesu výroby plastových člunů více než rok.
  • Pracovníci věnující se výrobě automobilů na montážní lince po celý rok.
  • Benzín používaný taxikářem jeden rok.
  • Příspěvky vyplácené jednatele společnosti po dobu jednoho roku na zahraniční cesty.
  • Provize generované skupinou zaměstnanců při poskytování odborných služeb jménem společnosti po dobu jednoho roku.

Je třeba poznamenat, že ačkoli byl jako hlavní měrná jednotka použit rok, je také možné přizpůsobit historické náklady semestrům, čtvrtletím nebo jakékoli jiné měrné jednotce. Tento typ změny může znamenat, že je užitečnější při analýze činnosti společnosti.