Eurosystému

Eurosystém je organizace tvořená Evropskou centrální bankou (ECB) a národními centrálními bankami členských států Evropské unie, které přijaly euro jako společnou měnu.

Eurosystému

Eurosystém ve skutečnosti vystupuje jako „virtuální“ subjekt, protože nemá právní subjektivitu a jeho řídícími orgány jsou orgány Evropské centrální banky.

V zásadě je to ESCB, kdo aspiruje na to, aby se stal měnovou autoritou EU. Pokud jde ale o společnou měnovou politiku, může se dotknout pouze těch zemí, které vstoupily do eura. Z tohoto důvodu bylo vytvořeno přechodné období Eurosystému, dokud se všechny země EU nerozhodnou vyměnit svou národní měnu za euro.

Pokud jde o Evropskou centrální banku, odpovídá za měnovou politiku EU a má vlastní právní subjektivitu. Pokud jde o národní centrální banky, mají rovněž svou vlastní právní subjektivitu a kromě plnění cílů Eurosystému plní i nezávislé funkce.

Je třeba vyjasnit rozdíl mezi Evropským systémem centrálních bank (ESCB) a Eurosystémem. Obě zahrnují Evropskou centrální banku, ale na jedné straně ESCB zahrnuje jak národní centrální banky, které přijaly euro jako společnou měnu, tak ty, které ji nepřijaly. Eurosystém přitom zahrnuje pouze centrální banky členských států, které přijaly euro jako společnou měnu. V tomto smyslu by Eurosystém byl podskupinou Evropského systému centrálních bank.

Funkce Eurosystému

Cíle ESCB jsou diskutovány ve Smlouvě o Evropské unii (SEU). Hlavní funkcí je udržovat stabilitu cen v eurozóně. To znamená kontrolovat inflaci a chránit tak hodnotu eura. Kromě toho jsou zřízeny funkce na podporu obecných politik Unie.

V praxi je to Eurosystém, kdo vykonává všechny tyto funkce. SEU odkazuje na ESCB, protože se původně očekávalo, že všechny země začlení měnu euro. K této situaci však zatím nedošlo a Eurosystém v současnosti vykonává tyto funkce:

 • Definice a provádění jednotné měnové politiky.
 • Provádění devizových operací v souladu se stanovenou devizovou politikou.
 • Správa oficiálních rezerv v cizí měně zemí eurozóny.
 • Vydávání bankovek eurozóny.
 • Příspěvek ke správnému fungování platebního systému.

Ve skutečnosti má Evropská centrální banka za úkol garantovat plnění všech těchto funkcí, které byly původně svěřeny ESCB. Bylo vynaloženo úsilí na outsourcing činností s cílem vytvořit synergie a vyhnout se zdvojování úkolů. K dosažení cílů navíc přispívá řádná koordinace mezi národními centrálními bankami a Evropskou centrální bankou.

Složení Eurosystému

Složení Eurosystému je následující:

 • Evropská centrální banka.
 • 19 národních bank, které zavedly euro jako jednotnou měnu následujících zemí:
  • Německo, Rakousko, Belgie, Kypr, Slovensko, Slovinsko, Španělsko (Banka Španělska), Estonsko, Finsko, Francie, Řecko, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko a Portugalsko.

Struktura Eurosystému

Eurosystém nemá vlastní řídící orgány, ale je řízen řídícími orgány Evropské centrální banky:

 • Vládní rada
 • Výkonný výbor
 • Obecná rada