eurobond

Definice eurobondu se opírá o dva pohledy. Na jedné straně jsou eurobondy mezinárodní veřejné dluhové cenné papíry vydané v jiné měně, než je měna země, ve které se s nimi obchoduje, nepodléhají jurisdikci žádné konkrétní země a jejichž úroky jsou čisté, protože jsou osvobozeny od daně a srážková daň.

eurobond

Eurobondy souvisejí s emisemi mimo hranice země původu, ale neznamená to, že dluhopisy byly vydány v Evropě nebo že jsou denominovány v eurech. Nezaměňovat se zahraničními dluhopisy.

Příklady eurobondů:

 • Dluhopisy vydané čínskou společností, denominované v jenech a obchodované mimo Japonsko.
 • Dluhopisy vydané Německem, denominované v amerických dolarech a obchodované mimo Spojené státy.
eurobondy

Charakteristika eurobondů

Hlavní charakteristiky eurobondů jsou:

 • Jsou to velmi flexibilní nástroje, protože nabízejí emitentům možnost výběru země emise na základě regulatorního kontextu, úrokových sazeb a hloubky trhu.
 • Jsou to velmi likvidní nástroje, lze je snadno koupit a prodat.
 • Její emitenti jsou různí: nadnárodní firmy, suverénní vlády a nadnárodní subjekty.
 • Jsou velmi atraktivní pro společnosti se sídlem v zemích, které nemají velký kapitálový trh, i když s sebou nesou také kurzové riziko.
 • Roste procento emisí pocházejících z rozvíjejících se trhů.

Vztah eurobondů s Evropou

Na druhou stranu, druhá perspektiva eurobondů je, že jsou také teoretickým návrhem Evropské komise vydat veřejný dluh sdružený nebo socializovaný všemi zeměmi, které jsou součástí eurozóny, nebo některou z jejích institucí. Tyto záležitosti by se předvídatelně řešily prostřednictvím ECB.

Existuje však několik důvodů, které brání pokroku směrem ke konsensu nezbytnému pro jeho definitivní instrumentalizaci.

Příčiny, které podporují vytvoření eurobondů

Živnou půdou pro tento přístup byla dluhová krize utrpěná v důsledku finanční krize v roce 2007. Okrajové země jižní Evropy ztratily důvěru věřitelů kvůli vážné ekonomické situaci, kterou procházely, a byly nuceny nabízet své státní dluhopisy za velmi vysoké úrokové sazby.

V rámci solidarity Evropská komise v roce 2011 navrhla pomoci snížit náklady na financování těchto zemí prostřednictvím společných dluhových emisí, které byly garantovány celou eurozónou, a nabídnout tak investorům větší bezpečnost ve srovnání s nezávislými národními emisemi.

Výhody a zvýhodněné země

Velkými příjemci by byla Itálie, Španělsko, Portugalsko a zejména Řecko. Společná emise by jim poskytla následující výhody:

 • Snižte svůj dluh v porovnání s jednotlivými emisemi.
 • Mít implicitní podporu velmi solventních zemí, jako je Německo nebo Rakousko.
 • Zmírnit obrovské rozdíly ve financování mezi zeměmi, které tvoří eurozónu.
 • Poskytnout větší stabilitu jednotné měně a nahradit záchranné balíčky a velké strukturální nerovnováhy některých členů – proto se jim také říká „evropské dluhopisy stability“.

Eurozóna by navíc byla posílena pokrokem v hospodářské integraci.

Nevýhody a poškozené země

Došlo by však také k postiženým zemím, jako je mimo jiné Německo, Rakousko, Nizozemsko a Finsko.

Státy severní a střední Evropy, které vycházely ze zdravějších ekonomik, se postavily proti návrhu na sdílení rizika a neviděly s dobrýma očima nutnost financovat dluh zemí se silnou nerovnováhou. Přijetí návrhu by pro ně znamenalo:

 • Vzájemné propojení rizik jižních zemí: V případě bankrotu jakékoli země by ostatní státy musely převzít odpovědnost za eurobondy, které tato země vydala, a vrátit peníze investorům podle dohodnutých podmínek a úrokových podmínek. .
 • Musí převzít část dodatečných nákladů, které trh požadoval od jižních zemí za vydání dluhu, promítnutých do jejich rizikové prémie (rozdíl mezi úrokovou sazbou dluhu jednoho státu a jiného referenčního státu).
 • Zúžení rozptylu rizikových prémií mezi středními a severními státy a periferními v neprospěch těch prvních, za které by se zvýšily.