Eurobarometr

Eurobarometr je průzkum prováděný Evropskou unií, jehož výsledky ukazují hlavní obavy a očekávání obyvatel Společenství ohledně velké rozmanitosti témat.

Eurobarometr

Vytvořením Eurobarometru je možné podrobně zjistit, jaké jsou akční priority orgánů Společenství, s přihlédnutím k údajům poskytnutým reprezentativními občany konzultovanými v průzkumu.

Před jeho vytvořením prováděly různé evropské instituce různá měření a konzultace s obyvatelstvem. Od roku 2007 se však tento nástroj začal pravidelně vyvíjet, jeho příprava a implementace je v kompetenci Evropského parlamentu. Případně její financování připadá na Evropskou komisi.

Hlavním základem jeho existence je měřit, do jaké míry si Evropané přejí, aby pravomoci Společenství jednaly v každodenní hospodářské a legislativní činnosti. Tyto průzkumy se obvykle konají dvakrát ročně a jejich závěry studuje a projednává parlament s cílem navrhnout budoucí strategie.

Je také běžné, že se jménem orgánu Unie provádějí další a konkrétnější průzkumy. Samozřejmě pro případ, že by vznikla potřeba získat určitá data od populace. Nejběžnější je, že jsou vyvíjeny po telefonu.

Hlavní funkce Eurobarometru

Tímto způsobem má Evropský parlament možnost definovat svá akční opatření na základě výsledků Eurobarometru, a tedy i názoru evropských obyvatel.

Hlavní problémy shromážděné v barometru nereagují pouze na politické či ekonomické nuance. Eurobarometr se zaměřuje i na názor evropských občanů na další body. Příkladem je životní prostředí nebo demografický vývoj populace s ovlivňujícími faktory, jako je imigrace.

Další důležitou výhodou, kterou toto měření představuje, je nabídnout dosavadní názor na vlastní práci Evropského parlamentu, jeho vliv na komunitní život a samotný fakt příslušnosti k Unii ze strany každého člena komunity.

Průzkumy provedené v rámci Eurobarometru

Z Evropského parlamentu jsou pravidelně zahajovány různé konzultace:

  • Tematické průzkumy: Zaměřené na výše popsaná témata a velmi různorodé povahy. Obecné konzultace se mohou konat ve všech členských státech nebo mohou být zaměřeny na určité věkové, genderové nebo sociální skupiny.
  • Parametr: Provádí se každoročně ve všech členských zemích a zaměřuje se na poznání jejich dojmů z práce samotného parlamentu. Stejně tak se snaží měřit míru afinity a pocitu sounáležitosti mezi evropským občanem a odlišnou komunitou. instituce .
  • Bleskový Eurobarometr: Jedná se o telefonáty občanům ohledně specifičtějšího problému. Tak, aby bylo možné získat závěry na určité téma v kratším termínu.