Euratom

Euratom je evropský veřejný orgán, který má na starosti koordinaci výzkumných programů v oblasti jaderné energie.

Euratom

Euratom se zaměřuje zejména na jadernou energii a nastoluje různé strategie pro využívání energie a výzkum energetických zdrojů této povahy.

Tato evropská organizace je zaměřena na řízení a právní podporu energetických akcí v Evropě. Od svého vzniku však směřuje zejména do oblasti neobnovitelných energií.

Z hlediska kontinentálního významu byl Euratom jedním z nejpozoruhodnějších pokroků, k nimž došlo od Římských smluv.

V tomto smyslu lze vytvoření CECA označit za jasný předchůdce.

Původ, historie a význam Euratomu

Ačkoli nezávisí přímo na Evropské unii, má stejné členy a je řízena stejnými institucemi jako EU.

Evropské společenství pro atomovou energii bylo založeno vyhlášením smlouvy v roce 1957 a přispělo k podpoře vztahů mezi různými evropskými územími.

Spolu se vznikem dalších podobných a současných mnohonárodních organizací představoval vznik Euratomu soudržnost jaderných strategií v zemích starého kontinentu.

Spolu s postupnou konsolidací Evropské unie institucionálně udusila sociálně-politickou nestabilitu, která existovala uprostřed studené války.

Institucionální odpovědnost Euratomu

Hlavní charakteristiky této organizace procházejí následujícími body, které je třeba zdůraznit:

  • Jaderný management Společenství : Spolu s Evropskou komisí a Společným výzkumným střediskem se tímto vývojem a monitorováním energie zabývá.
  • Specifické programování a evropská soudržnost : V souladu s předchozím bodem má tato instituce na starosti monitorování kontroly odpadu z jaderné výroby a rovněž nezbytných bezpečnostních faktorů v tomto odvětví.
  • Struktura a zvláštní právní rámec : Každá činnost Euratomu má právní podporu z právní sféry Společenství.

To vše vedlo od jeho zrodu k vytvoření a zlepšení společného trhu s velmi výraznou specializací na jadernou energetiku.

To vedlo k potřebě rozvíjet obchod s jadernými součástmi mezi členskými státy. Dalším krokem by byl společný výzkum pro rozvoj zmíněné energetiky.

Pracovní cesty Euratomu

Po svém vzniku a dodnes se Euratom etabloval jako hlavní odpovědný za energetické kompetence v Evropě.

Z tohoto důvodu byla podpora jaderného průmyslu vyplývající z konce 2. světové války a v procesu ekonomického růstu jedním ze základů vytyčených od počátku.

Generická aktivita Euratomu tedy prochází dvěma hlavními cestami:

  • Dokumentární práce a výzkumná disciplína : V oborech, jako je jaderná energetika (získávání energie jak štěpením, tak fúzí) a produktivní odpovědnost za způsobenou radioaktivitu.
  • Konvergentní institucionální opatření : Tato instituce spolupracuje s ostatními vládními orgány na evropské úrovni v rámci modelů společných intervencí. A to prostřednictvím společných strategií s Evropskou unií.