Držitel dluhopisu

Držitel dluhopisu je osoba nebo subjekt, který vlastní cenné papíry s pevným výnosem vydané společností nebo státem, které jsou součástí jejích věřitelů.

Držitel dluhopisu

Cenné papíry s pevným výnosem jsou finanční aktiva, která představují dluhové závazky za jejich emitenta, dluhopisy nebo závazky, které společnosti nebo státy vydávají, aby se samy financovaly.

Práva držitele dluhopisu

Držitel dluhopisu získává při nákupu nebo upsání dluhopisů nebo dluhových závazků následující práva.

  • Účtovat dohodnutý úrok z nominální hodnoty titulu.
  • Získejte peníze zapůjčené společnosti v dohodnutých splátkách a podmínkách.

Tato práva si můžete ponechat, dokud budete mít cenné papíry ve svém držení, tedy dokud je neprodáte, a to i přes nesplácení nebo bankrot společnosti.

Na rozdíl od akcionářů, kteří jsou společníky, vlastník dluhopisů nevlastní společnost emitující dluh jen proto, že vlastní její dluhopisy nebo závazky. Nezískává tedy politická práva spojená s tím, že je akcionářem.

Kromě toho je držitel dluhopisu na prvním místě v pořadí priorit plateb v případě likvidace společnosti emitující dluh, s výjimkou podřízeného dluhu. V závislosti na úvěrové kvalitě dluhu, který drží držitel dluhopisu, bude zaujímat příznivější nebo nižší místo na uvedené stupnici.

Držitel dluhopisů může získat cenné papíry v nových emisích, které jsou vydány na primárních trzích nebo prostřednictvím obchodování na sekundárních trzích, organizovaných nebo neorganizovaných (OTC).

Syndikát držitelů dluhopisů

Držitelé dluhopisů se sdružují do odboru, který jmenuje komisaře, který mu předsedá a má na starosti hlídání zájmů jeho členů. Jeho funkcí je působit jako prostředník mezi držiteli dluhopisů a emitující společností za účelem dosažení výhodných dohod pro obě strany.

V každé emisi je nutně konstituován zákonem a každý upisovatel dluhu společnosti musí být jeho součástí, podle práva kapitálových společností.

Jeho provoz podléhá vnitřním předpisům svazu a ty zase tomu, co je stanoveno ve stanovách emisní listiny dluhopisů.

Svaz má obdobu valné hromady akcionářů, valné hromady držitelů dluhopisů. Shromáždění je orgánem rozhodujícím ve věcech, které se dotýkají společných zájmů vlastníků dluhopisů.

Svaz se rodí registrací emisní listiny a zaniká amortizací všech závazků.