Bollingerovy kapely

Bollingerova pásma jsou technickým indikátorem obrácení trendu, který se používá k predikci budoucího vývoje ceny finančního nástroje.

Bollingerovy kapely

Skládá se ze tří pásem (horní, střední a spodní) a umožňují dynamicky sledovat, jak se řada dat nebo cen mění ve vztahu ke střednímu pásmu. Vzdálenost nahoru a dolů od cen závisí na jejich volatilitě.

Výchozí hodnoty použité v tomto indikátoru jsou 21 středních hodnot a 2 směrodatné odchylky, i když je pravdou, že každý investor bude moci tyto parametry modulovat za účelem optimalizace své analýzy v závislosti na tom, zda působí v krátkém, středním nebo dlouhodobý. Proto proměnné, které se berou v úvahu při konstrukci Bollingerových pásem, jsou následující:

  1. Počet odchylek od průměru.
  2. Počet období pro výpočet průměrných cen.

Bollingerova pásma jsou dobrým indikátorem, když investor zjistí, že může docházet k pohybům v laterálním rozpětí, avšak pokud existuje trend, který definuje a konsoliduje, buď býčí nebo medvědí, Bollingerova pásma mohou vydávat nesprávné signály.

Na obrázku níže můžeme vidět cenu akcie nakreslenou bílými pruhy, průměr je zelená čára a Bollingerovy pruhy jsou modré čáry na koncích, které představují odchylku od průměru a kterou mnozí investoři považují za podporu a vytrvalost.

Příklad Bollingerova pásma

Praktické aplikace Bollingerových pásů

  • Existují investoři, kteří zadávají nákupní příkazy do finančního nástroje, když se ceny dotknou spodního pásma nebo klesnou pod něj, za předpokladu, že byla splněna maximální volatilita, a prodávají, když jsou ceny mezi středním a horním pásmem nebo dokonce pod ním. toho.
  • Na druhé straně existují jiní investoři, kteří nakupují, když jsou ceny blízko horního pásma, což je strategie s vyšším rizikem vzhledem k tomu, že nákup je dražší, a prodávají, když jsou ceny pod středním nebo spodním pásmem, což je rizikovější strategie, protože prodej probíhá za nižší cenu.