Benchmark hypotečního úvěru (IRPH)

IRPH, zkratka pro Home Equity Benchmark, je vážený průměr hlavních úvěrů na bydlení s dobou trvání delší než tři roky.

Benchmark hypotečního úvěru (IRPH)

Vznik IRPH jako oficiálního referenčního typu ve Španělsku se datuje k 3. srpnu 1994. K tomuto datu byla splněna povinnost doplnit přílohy vyhlášky zveřejněné 11. května 1994 o transparentnosti finančních podmínek hypoték. půjček, Bank of Spain povýšila IRPH na oficiální.

V srpnu 1994 tak byla regulována IRPH, oficiálně známá jako průměrná sazba hypotečních úvěrů na tři roky. Španělské ministerstvo hospodářství a financí se zveřejněním oficiálních referenčních sazeb pro hypoteční trh zaměřilo na ochranu klientů. Za tímto účelem, kromě zvýšení několika dalších indexů pro kategorii úředníků, vydala několik nařízení o úvěrových smlouvách s hypotečním ručením, které byly určeny k pořízení domu. To znamená, že uložila subjektům, které nabízely hypoteční úvěry na bydlení, způsob jednání, který se snažil zabránit tomu, aby zákazníci byli mylně informováni o hypotéce, kterou podepsali.

Navzdory tomu, jak uvidíme později a jak naznačil Soudní dvůr Evropské unie (SDEU), některé subjekty nevyhověly pokynům oběžníku, jehož konečným účelem bylo chránit zákazníky prostřednictvím transparentnosti a informací.

Jak se vypočítá IRPH?

Ačkoli v podstatě existuje pouze jeden způsob výpočtu IRPH, formálně existují tři typy IRPH. Banky, spořitelny a všechny úvěrové instituce. Vzorce jsou popsány níže:

  • Průměrná sazba hypotečních úvěrů za 3 roky od bank
Irph Banks

Kde:

i b : Průměr vážených průměrných úrokových sazeb bank

n b : Počet bank účastnících se výpočtu

  • Průměrná sazba hypotečních úvěrů za 3 roky od spořitelen
Irph boxy

Kde:

i ca : Průměr vážených průměrných úrokových sazeb spořitelen

n ca : Počet spořitelen účastnících se výpočtu

  • Průměrná sazba hypotečních úvěrů za 3 roky souboru subjektů
Irph Entity Set

Kde:

i b : Průměr vážených průměrných úrokových sazeb bank

n b : Počet bank účastnících se výpočtu

i ca : Průměr vážených průměrných úrokových sazeb spořitelen

n ca : Počet spořitelen účastnících se výpočtu

i sch : Průměr vážených průměrných úrokových sazeb hypotečních úvěrových společností

n sch : Počet hypotečních úvěrových společností účastnících se výpočtu

Skvělé, vzorce už známe, ale jak to aplikovat? Pro dobré pochopení vzorce je nutné znát pojem úroková sazba, vážený průměr a součet. Vzorec dělá výpočet průměru průměrných sazeb. To znamená, že pokud je vážená průměrná úroková sazba banky X 10 % a vážená průměrná úroková sazba banky Y 5 %, pak průměrná vážená průměrná úroková sazba bude 10 + 5 děleno 2 (máme 2 banky). To je 7,5 %. Jak to nyní uděláme při výpočtu vážené průměrné úrokové sazby každé banky?

Představme si, že banka X má ve svém portfoliu hypoteční úvěry s dobou splatnosti delší než tři roky (které se pro výpočet počítají) v hodnotě (s přihlédnutím k jistině) 10 milionů eur. Celkem má v portfoliu 20 úvěrů. Přestože součet těch 20 je 10 milionů eur, ne všechny půjčky jsou ve stejné výši. Konkrétně jistina jednoho z nich (nedoplatek) činí 5 milionů eur. Vzhledem k tomu, že tvoří 50 % celkového portfolia, které počítá, bude mít větší váhu než zbytek z 19 hypotečních úvěrů. Při výpočtu průměru banky tedy bude rozhodovat spíše úroková sazba, za kterou byl onen pětimilionový úvěr podepsán.

Stručně řečeno, IRPH se vypočítá podle následujících kroků:

  1. Sčítají se vážené jistiny úvěrů čekajících na splacení s dobou splatnosti delší než tři roky pro danou banku.
  2. Jakmile máme hlavní váhy, vydělí se počtem úvěrů poskytnutých od této banky (které splňují kritéria).
  3. Po 1 a 2 získáme vážený průměr úrokové sazby dané banky. Takže uděláme 1 a 2 pro každou banku.
  4. Jakmile máme vážené průměrné úrokové sazby každé banky, sečteme je a vydělíme počtem bank. IRPH získáme od bank.
  5. Pro spořitelny a hypoteční společnosti bude nutné provést kroky 1 až 4.
  6. Jakmile máme tři IRPH, vezmeme průměr a výsledek musí být totožný s výsledkem získaným provedením posledního vzorce.

Kontroverze a kritika

Kontroverze IRPH vzniká kvůli obavám (a stížnostem) mnoha klientů ohledně obtíží spojených s poznáním, odkud čísla IRPH pocházejí. V zásadě byla Bank of Spain subjektem, který oficiálně zveřejnil tento index. V roce 2011 však začal proces, který vyvrcholil zánikem indexu jako oficiálního. Konkrétně kolem roku 2013 zanikly banky IRPH, spořitelny IRPH a spořitelny referenčního typu aktiv (CECA). Záměrem bylo harmonizovat účty na evropské a národní úrovni a také přizpůsobit náklady na úvěry skutečným nákladům, za které banky zdroje získávaly.

Jinými slovy, IRPH byl příliš drahý. A skutečně, ačkoli jej Španělská banka nadále zveřejňuje, od října 2013 není považován za oficiální. Kritika indexu kromě jeho neprůhlednosti spočívala v tom, že není v souladu s jedním z článků příkazu se kterým se zrodilo.

Je třeba poznamenat, že nařízení z 5. května 1994 trvá na faktu transparentnosti při vybírání provizí, na objektivním výpočtu indexů a na nezahrnutí faktorů, které závisí výhradně na subjektu nebo subjektu. příliš mnoho. Některé subjekty začleněním skrytých provizí do úrokové sazby obcházely předpisy. Jako by to nestačilo, uvedli na trh IRPH jako fixní úrok, i když ve skutečnosti je variabilní. A aby toho nebylo málo, tvrdili, že je historicky méně volatilní než Euribor, což je falešné.