Punt de venda

Un punt de venda és aquell espai, físic o virtual, en què una empresa estableix contacte amb el seu client potencial, i es pot desenvolupar en aquest una transacció de compravenda.

Punt de venda

Un punt de venda, per tant, és el lloc físic (botiga), o virtual (ecommerce), on una empresa té un contacte amb un possible consumidor. Aquest espai, com dèiem, pot ser físic, és a dir, pot existir físicament, podent el client acudir-hi. O, d’altra banda, es pot tractar d’un espai virtual, un portal web, on hi ha un negoci en línia.

Atès que és un lloc on el client s’ha de fixar i que relacionarà amb la nostra marca, parlem d’un aspecte molt important per a l’empresa. Això és perquè aquest espai ajuda la marca a posicionar-se i, en funció de com sigui, generarà una sensació, o una altra, en el nostre client.

El punt de venda, a més, sol ser el principal canal de distribució del nostre producte o servei. Per això parlem d’un aspecte determinant per a una empresa, ja que en depèn una gran part de l’ingrés que aquesta hipotètica companyia rebi.

Tipus de punt de venda

A continuació, vegem breument els principals tipus de punt de venda que hi ha:

 • Punt de venda físic : Aquell punt de venda físic, que es troba disponible per a l’atenció al públic. Hi ha diversos tipus de punt de venda físics, com veiem a continuació:
  • Punt de venda físic immòbil : Una botiga, un local comercial.
  • Punt de venda físic mòbil : Un camió, una furgoneta, una caravana.
  • Punt de venda autoservei : Una màquina de vending.
 • Punt de venda virtual : Aquell punt de venda que no és físic, que es troba a Internet. És el cas del comerç en línia, amb els ecommerce. Aquí podem diferenciar dos tipus, que veiem a continuació:
  • Punt de venda virtual propi : Un punt de venda propi, com el nostre propi portal web.
  • Marketplaces : Un punt de venda on el nostre producte es troba al costat d’altres productes similars, però d’altres marques i fabricants. És el cas d’Amazon, Alibaba, entre d’altres marketplaces.

Terminal punt de venda o TPV

Un TPV o terminal punt de venda és un dispositiu que permet el cobrament, mitjançant targeta bancària (tant de crèdit com de dèbit), als clients que compren o consumeixen en un establiment comercial determinat. En altres paraules, una solució que ofereix una entitat bancària, generalment, perquè els establiments comercials puguin cobrar els clients a través de targetes de crèdit.

Habitualment, el TPV, o el que també es coneix com a datàfon, permet a la botiga, restaurant o altre tipus de negoci el cobrament a clients que volen pagar amb targeta. Aquest tipus de servei, com dèiem, és ofert o proporcionat per l’entitat bancària amb què se sol treballar.

Des de fa anys, amb el sorgiment del comerç electrònic, les entitats van començar a oferir aquests TPV als comerços electrònics. D’aquesta manera, permet a aquests punts de venda fer ús d’aquesta solució. A aquests se’ls coneix com a TPVs virtuals.

Exemple de punt de venda

Com comentàvem anteriorment, un bon exemple de punt de venda el vam trobar a una botiga física d’una marca determinada.

Vegem, per fer-nos una idea, la imatge següent. En ella, com podem observar, s’hi veu un punt de venda de la reconeguda marca tecnològica apple, situada a la ciutat de Nova York, Estats Units. Aquest seria un bon exemple de punt de venda físic immòbil.

Apple Store 2