Punt de saturació

El punt de saturació és el nivell de consum on el consumidor no obté utilitat i les unitats addicionals que obté li són indiferents o perjudicials.

Punt de saturació

Al punt de saturació, no s’espera cap increment en la demanda ja que els consumidors no desitgen unitats addicionals. Aquestes no els reporten cap utilitat o fins i tot poden fer-los malbé. Així, per exemple, un consumidor pot trobar que el seu punt de saturació de pastissos és de 4 unitats, la quarta unitat ja no li produeix utilitat addicional i una cinquena podria causar malestar.

Característiques del punt de saturació

Les característiques principals del punt de saturació són:

  • La utilitat marginal obtinguda pel consumidor és zero.
  • En el cas d’un mercat en punt de saturació, no s’espera un increment de la demanda tret que apareguin nous clients al mercat o per reemplaçament per obsolescència.
  • Consumir més unitats del producte o servei a partir daquest punt pot ser indiferent per al consumidor o fins i tot perjudicial.

Com trobar el punt de saturació

El punt de saturació depèn de les preferències del consumidor. La seva existència deriva de l’anomenada “Llei d’utilitat marginal decreixent”, que assenyala que les unitats addicionals de consum reporten quantitats d’utilitat decreixent. Quan la unitat addicional reporta utilitat zero, hem arribat al punt de saturació.

La Llei dutilitat marginal decreixent i el punt de saturació tenen una explicació lògica. El consumidor valora fortament les primeres unitats de consum, però una vegada va adquirint més, la seva utilitat va decaient. Aquest comportament es pot observar en el consum de diversos béns i serveis. Suposem, per exemple, que un consumidor té molta set, i la primera ampolla d’aigua serà molt valuosa ja que li reporta gran utilitat en apagar la set (de fet estarà disposat a pagar-ne més), però unitats addicionals ja no en tenen tant valor, perquè la necessitat urgent ja va ser coberta.

Al següent gràfic podem veure el punt de saturació. Com veiem, la corba dutilitat marginal és decreixent fins al punt de saturació en què es torna negativa. La corba dutilitat total en tant, és creixent (ja que es van sumant les utilitats marginals positives) fins al punt de saturació, quan comença a decaure.