Publicitat subliminal

La publicitat subliminal és l’ús de missatges amb caràcter subliminal i inconscient en espais publicitaris que tenen com a finalitat principal aconseguir crear estímuls i impactes en el públic sense el seu coneixement directe.

Publicitat subliminal

Per mitjà d’aquest tipus de pràctiques publicitàries, el receptor no és conscient que se li trasllada una informació sobre un bé o servei en particular per mitjà de missatges subliminals. D’aquesta manera, rebrà fora del seu coneixement detalls o característiques sobre un producte per modelar o influir en el seu poder de decisió com a individu, a través de les preferències del consumidor.

Crítiques al terme

L’ús d’aquest tipus de tècniques de màrqueting a nivell subliminal i inconscient ha estat des del seu naixement i expansió a la dècada de 1960 intensament discutit i criticat, principalment en termes d’efectivitat i sobre la utilitat d’aquests impactes i la posterior traducció en vendes .

Aquest tipus de pràctica és habitual en casos de publicitat de refrescos, begudes alcohòliques o marques de tabac, tractant d’associar subliminalment el consum d’aquests productes amb una idea d’èxit i triomf. Per això és comú trobar suggestions relacionades amb temàtiques de divers tipus, fins i tot sexuals.

Com es fa la publicitat subliminal?

En general la publicitat subliminal s’empra per mitjà de missatges audiovisuals (fixos com són les imatges de revistes o cartells o en moviment per mitjà de fotogrames) emesos sota el llindar de la percepció conscient. Això vol dir que arriben al cervell humà però de manera insconscient per a les persones. Se’ls diposita al cap una informació de manera que no se n’assabentar de manera directa. L’objectiu és que aquesta informació empenyi el desig dels consumidors cap a un determinat producte, creant-los necessitat i influir en el seu comportament com a compradors.

Ajudant-se de la capacitat de percepció de l’ull humà i del cervell (que funcionen de manera diferent) es traslladen missatges subliminals que estimulen sensacions o idees com ansietat, gana, pànic o set, ajudant-se de la suggestió.

En ús de publicitat subliminal està perseguit i castigat per norma general per part de les autoritats. Tot i això, la seva efectivitat és constantment posada en dubte i de vegades se’l considera la seva utilitat fins i tot com un mite dins del món del màrqueting.