Acció pauliana

L’acció pauliana consisteix en la pretensió concedida al creditor per impugnar actes del deutor que pretén no pagar el deute. Aquesta acció protegeix el creditor … Read more

Acció ordinària

Una acció ordinària és una acció que es pot negociar al mercat i que representa una part proporcional del capital social d’una empresa. Aquest títol … Read more

Acció negatòria

L’acció negatòria és l’instrument de què disposa el titular d’un dret de propietat perquè no se’n pertorbi la propietat. Aquesta acció és dins del catàleg … Read more

Acció en circulació

Les accions en circulació són aquelles accions ordinàries que una empresa ha emès, menys aquelles que han estat recomprades per aquesta. És a dir, seran … Read more

Acció d’or

L’acció d’or o acció daurada és un tipus dacció. Aquesta confereix al titular la possibilitat de prendre certes decisions polítiques d’una companyia com si tingués … Read more

Acció de gaudi

Una acció de gaudi és un tipus dacció que concedeix el dret al seu propietari de rebre una part dels beneficis una vegada que han … Read more

Acció cotitzada a la borsa

L’acció cotitzada o llistada a borsa és un títol valor que es pot comprar i vendre lliurement al mercat borsari. S’emeten al mercat primari i … Read more

Acció convertible

Les accions convertibles són accions que, com bé indica el nom, tenen la característica principal que es poden alterar, canviant-ne les propietats originals. Tenen la capacitat … Read more

Acció contenciosa administrativa

Aquesta acció contenciosa administrativa és l’instrument destinat per iniciar un procés a la jurisdicció administrativa, és a dir, per tenir un plet amb l’Administració pública. … Read more

Acció amb prima

Una acció amb prima és una acció nova duna empresa que és emesa a un preu superior al valor nominal. S’utilitza en algunes ampliacions de … Read more

Acció civil

L’acció civil és el dret que és reconegut com el mitjà que dóna accés a una persona per iniciar un tràmit en un tribunal civil. … Read more

Acció bancària

Una acció bancària és un actiu financer que representa part del capital social d’un banc. El posseïdor una acció bancària té la propietat d’una part … Read more