Crèdit hipotecari

El crèdit hipotecari és un tipus de crèdit que està recolzat per una garantia hipotecària. És a dir, si el deutor del crèdit no pogués … Read more

Crèdit documentari

El crèdit documentari és una operació bancària on el venedor (habitualment un exportador) s’assegura el cobrament de la mercaderia gràcies a una garantia bancària i … Read more

Crèdit diferit

El crèdit diferit és un pagament que s’ha rebut anticipadament i pel qual s’ha de lliurar en el futur un bé o servei. És a … Read more

Crèdit de proveïdors

El crèdit de proveïdors és una modalitat de finançament no bancari a les empreses. Consisteix a adquirir la matèria primera necessària per al procés de … Read more

Crèdit comercial

Un crèdit comercial és un ajornament del pagament de béns o serveis que una empresa concedeix als clients. Per tant, no és res més que … Read more

Crèdit tou

El crèdit tou és un tipus de crèdit en què el prestador ofereix unes condicions molt favorables al prestatari. Les condicions favorables que gaudeix el … Read more

Crèdit bancari

Un crèdit bancari és la suma monetaria que una entitat financera posa a disposició del seu client, particular o empresa, acordant unes condicions de devolució … Read more

Crèdit al mercat

El crèdit al mercat és un sistema utilitzat a les borses de valors d’Espanya per finançar la transacció d’accions al mercat borsari. El crèdit al … Read more

Crèdit al consum

El crèdit al consum és un tipus de préstec personal, amb un mínim econòmic, destinat a l’adquisició d’un bé o servei i concedit pel mateix … Read more

Crèdit

Un crèdit és una operació de finançament on una persona anomenada ‘creditor’ (normalment una entitat financera), presta una certa xifra monetària a un altre, anomenat … Read more

Credit Default Swaps (CDS)

Una permuta d’incompliment creditici ( Credit Default Swap o CDS en anglès) és un derivat financer que permet cobrir el risc d’impagament d’un actiu financer . Són contractes bilaterals que transfereixen … Read more

Credit Crunch

El Credit Crunch és una contracció creditícia fruit d’una crisi financera on s’imposa una restricció severa al crèdit per part dels bancs o per l’enduriment … Read more