Ostracisme

L’ostracisme fa referència a la condemna al desterrament que patien aquelles persones que no eren considerades benignes per a la democràcia de l’Antiga Grècia. En … Read more

Oscil·lador tècnic

Un oscil·lador tècnic és un indicador borsari que ajuda a predir els moviments d’un actiu que es negociï tant en un mercat organitzat com en … Read more

Oscil·lador McClellan

L’oscil·lador McClellan és un indicador tècnic d’amplitud de mercat basat en mitges mòbils. L’oscil·lador McClellan es calcula sobre la línia avanç/descens. En base a ella … Read more

Oscil·lador Gator

L’oscil·lador Gator, en anglès Gator Oscillator, és un indicador tècnic desenvolupat per Bill Williams utilitzat per estudiar tendències borsàries i complementar l’indicador Alligator desenvolupat pel … Read more

Oscil·lador Sorprenent (awesome)

L’oscil·lador Sorprenent, també conegut com Awesome Oscillator, és un indicador tècnic desenvolupat per Bill Williams per mesurar la força d’una tendència borsària. En altres paraules, … Read more

Oscil·lador Acceleració/Deceleració

L’oscil·lador Acceleració/Deceleració, conegut com a Accelerator Indicator, és un indicador tècnic desenvolupat per Bill Williams per mesurar la força de les variacions del preu d’un … Read more

Ortocentre d’un triangle

L’ortocentre és la intersecció de les tres altures d’un triangle i es pot trobar dins o fora de la figura. Cal recordar que l’alçada d’un … Read more

Or

L’or és considerat un dels principals metalls preciosos. És un metall tou de color daurat, que té innombrables aplicacions, des de la indústria joiera fins … Read more

Origen del socialisme

Tradicionalment, el socialisme és una doctrina que exigeix ​​la substitució de la propietat privada per la col·lectiva als mitjans de producció, canvi i distribució; de … Read more

Origen del capitalisme

El capitalisme és un sistema econòmic en què individus i empreses duen a terme la producció i l’intercanvi de béns i serveis mitjançant transaccions en … Read more

Origen de l’agricultura

L’origen de l’agricultura fa referència al període històric en què, a causa de l’avenç de la societat, s’adopta la pràctica de l’agricultura com a principal … Read more