Pacte Andino

El Pacte Andino és un acord, signat entre diversos països de Llatinoamèrica, que té com a fi la integració i la cooperació econòmica i social de determinats països llatinoamericans. Com altres pactes i tractats, el Pacte Andí promou la cooperació econòmica dels països mitjançant lliure comerç, així com altres mecanismes.

Pacte Andino

El Pacte Andino és un acord que sorgeix el 1969 a Llatinoamèrica. Aquest pacte integra la signatura de països com Bolívia, Xile, Equador, Perú i Veneçuela. La finalitat que persegueix el Pacte Andí és el d’una major integració de les regions que componen Llatinoamèrica, així com una cooperació econòmica i social més gran, la qual el doti d’una major capacitat per, de forma conjunta, fer front als reptes econòmics i socials. Aquest pacte, igual que passa amb altres pactes com Benelux, promou el lliure intercanvi de béns i serveis entre els països, integrant un bloc econòmic de pes, establint aquesta unió duanera.

Tot i que s’ha avançat molt en les negociacions, el Pacte Andino continua treballant per una major unificació i integració econòmica. Entre les mesures, l’objectiu és trobar una política coordinada, així com una unió econòmica total, en aconseguir unificar, fins i tot, el sistema monetari dels diferents països.

Encara que al seu inici estava integrat per Bolívia, Xile, Colòmbia, Equador i Perú, quan Veneçuela es va sumar al Pacte Andino, Xile va anunciar la seva sortida.

Quins països integren el Pacte Andino?

Com comentàvem anteriorment, el Pacte Andino és un acord que, malgrat haver nascut el 1969, continua a la fase de desenvolupament. L’objectiu és proporcionar una eina per afavorir una major integració i cooperació dels països associats en matèria econòmica i social. Tot i això, encara queden molts països que encara no s’han sumat a aquest acord per establir aquesta unió econòmica desitjada pels impulsors d’aquest pacte.

Per aquesta raó, els països que integren el Pacte Andino són:

Països membres :

 • Equador.
 • Bolívia.
 • Colòmbia.
 • Perú.

Xile també va ser un soci fundador a l’inici de la posada en marxa de l’acord. Tot i això, Xile va anunciar la seva retirada durant el règim d’Augusto Pinochet, i va sortir del grup de països que integren aquest acord. Posteriorment, el 2006, el país torna a sumar-se a aquest grup, integrant-se al pacte com a país associat.

Països associats :

 • Argentina.
 • Xile.
 • Paraguai.
 • Uruguai.
 • Brasil.

Països observadors :

 • Panamà.
 • Espanya
 • Mèxic.

Xile també va ser un soci fundador a l’inici de la posada en marxa de l’acord. No obstant, després de la immersió de Veneçuela al tractat, Xile va anunciar la seva retirada i va sortir del grup de països que integren aquest acord.

Quines són les funcions del Pacte Andino?

Entre els objectius del Pacte Andino hi ha tots aquells objectius que qualsevol acord de cooperació econòmica integra. És a dir, el Pacte Andí, igual que altres blocs de cooperació, intenta unificar i integrar els països d’una mateixa regió en un bloc que persegueixi uns objectius determinats, amb unes polítiques coordinades i que promoguin el desenvolupament inclusiu.

Per aquesta raó, entre les funcions i els objectius que té el Pacte Andí podríem destacar les següents:

 • Promoure la integració econòmica dels països membres.
 • Unificar les polítiques econòmiques i monetàries al conjunt de països.
 • Promoure la lliure circulació de béns i serveis a través de la unió duanera.
 • Promoure la lliure circulació de persones entre els països membres.
 • Establir una política dactuació coordinada entre tots els països.
 • Promoure una integració per a un desenvolupament inclusiu més gran.
 • Establir un acord per fer front als objectius de manera col·lectiva.
 • Establir línies dactuació comuns per, a través de la cooperació, reforçar els sistemes de resposta.

Història del Pacte Andino

La història del Pacte Andino és força breu. Té el seu origen el 1969, amb l’Acord de Cartagena. En aquest acord, i ateses les intencions de consolidar una comunitat andina des de temps remots, neix el Pacte Andino. Un acord que neix amb la intenció d’integrar aquells països que representaven els antics territoris de l’Imperi Inca, promovent-ne la integració i la cooperació entre si.

Alhora, neix amb la unió a l’acord de Bolívia, Perú, Equador, Colòmbia i Xile. Posteriorment, el 1973, Veneçuela se suma al pacte, per la qual cosa passa a formar part dels països membres. Una relació de països que no triga a variar, ja que el 1976, Augusto Pinochet anuncia la retirada de Xile, per un conflicte d’interessos entre el seu règim militar i la cooperació que requeria la integració al pacte.

D’aquesta manera, no es produeixen canvis notables fins al 1979, quan, després de la signatura d’un tractat, es crea allò que es coneix com el Tribunal Andí de Justícia, el Parlament Andí, així com el Consell Andí de Ministres de Relacions Exteriors. Després de la creació, no és fins al 1983, quan aquests ens entren en funcionament. Institucions que, amb la seva creació i posada en marxa, comencen a donar format institucional a un acord que, fins aleshores, havia estat un mer formalisme.

Durant les dates compreses entre 1990 i 2000, es produeixen una sèrie d’incorporacions de països en qualitat d’observadors i associats, els quals s’integren al bloc. Tot i això, entre els països membres, s’estableixen una sèrie d’avenços, com els de la unió duanera en matèria de lliure circulació de béns i serveis, així com de persones, que avancen en aquesta integració econòmica que persegueix el mateix pacte.

Posteriorment, el 2005, s’estableix una unió entre la Comunitat Andina i els països membres de Mercosur. Per l’acord aconseguit, els països andins passen a ser membres de Mercosur, així com els de Mercosur, passen a ser associats del Pacte Andino. Tots menys Veneçuela, la qual deixa la comunitat per ordre d’Hugo Chávez. És llavors el 2006 quan Xile torna a ser readmès com a membre associat a la Comunitat Andina.

Una relació de països que no torna a patir variacions fins al 2011, quan Espanya, aprovat per la Comunitat Andina, s’uneix com a observador del Pacte Andino.

Organismes comunitaris

Atesa la integració dels països i la necessitat d’una coordinació més gran en les seves polítiques, s’estableix la creació d’uns òrgans de govern que, d’una banda, permeten la integració econòmica i social dels països membres. Així com, per altra banda, permet la supervisió i la presa de decisions, democràtica, dels països que integren aquest acord.

És per això que els seus principals organismes són:

Organitzacions intergovernamentals :

 • Consell Presidencial Andino.
 • Consell Andí de Ministres de Relacions Exteriors.
 • Comissió de la Comunitat Andina.

Organitzacions comunitàries :

 • Secretaria General de la Comunitat Andina.
 • Tall Andina de Justícia.
 • Parlament Andino.

El Parlament Andino, al seu torn, es compon dels organismes següents:

 • Corporació Andina de Foment.
 • Universitat Andina Simón Bolívar.
 • Fons Llatinoamericà de Reserves.
 • Organisme Andí de Salut.

Organismes de participació de la societat civil :

 • Consell Consultiu Laboral Andino.
 • Consell Consultiu de Pobles Indígenes.
 • Consell Consultiu Andino d’Autoritats Municipals.
 • Consell Consultiu Empresarial Andino.