Packaging

El packaging o empaquetat és un conjunt d’activitats centrades en la preparació de productes per a l’emmagatzematge, la distribució i la venda final. En màrqueting, és emprat per les empreses com a mètode de seducció a l’hora d’aconseguir nous clients o fidelitzar antics compradors.

Packaging

Des del punt de vista del màrqueting, el packaging ha de tenir com a principal objectiu cridar latenció de potencials clients. És per això que es considera que aquest punt és bàsic a l’hora d’aconseguir l’èxit o no per a un producte determinat. Doncs, moltes vegades, un client decideix què bé comprar estant en presència d’aquest. Així com, dit sigui de pas, guiant-se per la seva aparença o la informació que ofereixi mitjançant una etiqueta, un envàs o un disseny atractiu o original.

Objectiu del packaging

En aquest sentit, el packaging ajuda comunament a fer més duradora i efectiva la imatge de marca dun producte. Ja que aquest li atorga un cert valor afegit que el públic és capaç de percebre i recordar com a element identificatiu de la marca. Per això, sol considerar-se una eina de comunicació directa i determinant amb el client en el moment crucial de la seva decisió.

Un bon packaging pot assolir aquest objectiu final. Sempre que vagi lligat a un sistema perfectament coordinat i que aconsegueixi que es protegeixi, conservi i es mostri la informació desitjada a l’hora de dissenyar l’estratègia de màrqueting.

En un entorn cada cop més competitiu, el packaging s’ha convertit en una bona eina de màrqueting. Com que, gràcies a una evolució i innovació constant, les empreses busquen una diferenciació més gran respecte a firmes rivals. Això passa perquè no només es tracta de cridar l’atenció dels individus sobre les bondats d’un producte en qüestió, sinó que a més s’intenta donar-li una personalitat pròpia que el distingeixi i faci especial. En aquest sentit, sovint es parla del packaging com a element del màrqueting mix present els 365 dies de l’any.