Oscil·lador tècnic

Un oscil·lador tècnic és un indicador borsari que ajuda a predir els moviments d’un actiu que es negociï tant en un mercat organitzat com en un mercat no organitzat.

Oscil·lador tècnic

Els oscil·ladors tècnics es poden personalitzar sobre la base de l’estudi que es vulgui fer, intentant ajustar els seus moviments a les cotitzacions de l’actiu que estiguem negociant.

Variables a tenir en compte en un oscil·lador tècnic

La major part dels oscil·ladors tècnics tendeixen a analitzar les variables següents:

 • Volatilitat.
 • Velocitat de moviment al preu.
 • Mitges mòbils de preus combinades amb volums de negociació.
 • Força a les posicions de compra.
 • Força a les posicions de venda.
 • Regles basades en preus aleatòries i regles matemàtiques complexes.

Totes permeten millorar la interpretació de l’evolució futura en el preu d’un actiu, si bé és cert, en molts casos, el que passa és que es retarden en la formació del senyal de compra o de venda si només tenen en compte el preu. Per això és interessant combinar l’ anàlisi tècnica amb l’ anàlisi fonamental .

Tipus d’oscil·ladors tècnics

Els oscil·ladors tècnics més comuns són els següents:

 • MACD (Moving Average Convergence Divergence)

És un indicador de convergència i divergència de mitges mòbils.

 • RSI (Relative Strenght Index)

Mostra la força del preu comparant moviments individuals a l’alça oa la baixa tenint en compte els preus de tancament.

 • Estocàstic

En un indicador estadístic que es construeix sobre la base d’un preu màxim ia un preu mínim en un interval de temps específic.

 • Momentum

Mesura la velocitat de moviment al preu. És un indicador molt útil si se sap interpretar.

 • ATR (Average True Range)

Proporciona una mesura de la volatilitat del mercat.

Hi ha més oscil·ladors tècnics que s’utilitzen amb en l’ anàlisi borsària , podem destacar el Commodity Channel Index, De Marker, Force Index, Bulls Power.