Organització Mundial de Duanes (OMA)

L’Organització Mundial de Duanes (OMA) és una organització internacional que brinda suport als Estats membres en matèria duanera.

Organització Mundial de Duanes (OMA)

A més, l’Organització Mundial de Duanes contribueix a la cooperació i comunicació per millorar l’eficiència en el control duaner.

Aquesta organització va ser creada el 1952, pels tretze membres del Comitè de Cooperació Econòmica europeu. En aquell moment, es coneixia com el Consell de Cooperació Duanera. Posteriorment, amb la inclusió de més membres, adopta el nom actual pel caràcter global.

Estructura organitzativa

L’Òrgan màxim de l’OMA és el Consell. Aquest s’encarrega de l’administració i el compliment de la missió de l’organització. Igualment, es manté operativa mitjançant un sistema de comitès i una secretaria.

Aquests comitès són els següents:

  • Polítiques.
  • Finances.
  • Tècnic Permanent, incloent-hi el Subcomitè informàtic.
  • Lluita contra el Frau.
  • Sistema Harmonitzat, incloent-hi el Subcomitè de Revisió del sistema Harmonitzat i el Subcomitè Científic.
  • Tècnic de Valoració a Duanes.
  • Tècnica sobre Regles d’Origen.

Objectius de l’OMA

L’objectiu principal d’aquesta organització és fomentar l’agilitació dels processos duaners. Això, per tal d’estimular el comerç internacional entre els seus membres. Primer, estableix pràctiques estandarditzades per a l’harmonització dels processos. Aquestes pràctiques agiliten el trànsit de mercaderies i persones a través de les duanes, evitant la congestió. Segon, millora la cooperació entre els seus membres per harmonitzar les legislacions i evitar els delictes i les infraccions. Tercer, manté els seus membres actualitzats sobre les pràctiques més efectives davant de l’evolució del comerç i les noves tecnologies.

En aquest sentit, amb aquests tres punts com a missió, aquest organisme multilateral procura evitar pràctiques deslleials i cerca augmentar el flux de comerç. Sense aquestes recomanacions, el comerç internacional es dificulta per la manca d’instruments estandarditzats. A més, per millorar la cooperació, serveix com a mitjà de debat per a la presa de decisions conjuntes.

Cal destacar, l’OMA té programes de treball conjunt amb l’Organització Mundial de Comerç (OMC), i la finalitat de tots dos és assolir aquests objectius.

Finançament de l’OMA

A l’acord constitutiu de l’anterior Consell de Cooperació Duanera s’estableix que cada membre ha de pagar una contribució anual. Per tant, igual que altres organitzacions multilaterals, el finançament prové de la membresía.

Aquestes contribucions són establertes pel Consell, com a Òrgan rector de major jerarquia. També, el document estableix que els membres han de fer-se càrrec de les despeses que comporti la pròpia delegació davant del Consell.