Obra pública

L’obra pública, també coneguda com a infraestructura pública, és el conjunt d’edificacions, infraestructures i equipament, promogut i construït pel Govern d’un territori. A diferència de lobra privada, lobra pública es finança amb fons públics de lEstat.

Obra pública

L’obra pública es compon, essencialment, de la sèrie d’edificacions, mobiliari, equipament i infraestructures que, amb motiu de fer-ne un ús comú per part dels ciutadans, construeix i promou un govern en un territori. Aquests tipus d’obres es financen amb fons públics, així com possibles donants privats, amb motiu d’ús públic i general.

Un jardí, un hospital (públic), una carretera, l’enllumenat públic d’un territori, un col·legi o institut (públic), són exemples clars d’obra pública.

Diferents tipus de contractació

L’obra pública és pressupostada i promoguda pel govern d’un territori. No obstant això, en diversos territoris, els governs no tenen empreses constructores per executar aquesta obra. Per això, aquest requereix una empresa privada que executi l’obra, i és contractada pel govern per a la realització de l’obra.

Hi ha dos mètodes de contractació per a l’obra pública:

Contractació directa

És el govern l’encarregat de seleccionar -en base als seus propis criteris- l’empresa que escometrà el projecte, així com de proporcionar-li el pressupost assignat per a la seva construcció.

Licitació pública

El que es coneix com a concurs públic. És un sistema mitjançant el qual un govern que vol emprendre un projecte, treu una proposta pública a la qual diferents empreses privades poden optar a executar-lo. Així, les diferents empreses emeten una proposta al govern perquè aquesta empresa sigui l’encarregada d’emprendre el projecte, així com els costos que comportaria el procés.

Aquella proposta que s’adapti millor a les necessitats de l’obra, tant en qualitat i temps com en pressupost, serà l’encarregada d’executar el projecte, resultant guanyador del concurs.

Donada la corrupció i la polèmica que ha suscitat la contractació directa, en gran part de les economies desenvolupades, la contractació directa ha estat substituïda per la licitació pública. Així, la decisió gaudeix d’una transparència més gran en matèria de gestió pública. D’aquesta manera, es garanteix la neutralitat a la presa de decisions. Evitant, alhora, la preferència per una sèrie d’empreses, que en alguns països ha estat il·legalitzada.

Principals projectes d’obra pública

Des de la construcció d´un jardí fins a la via principal d´una ciutat, l´obra pública es pot observar de forma constant.

Entre els principals projectes d’obra pública empresos per un govern podem trobar els següents:

  • Obres de transport: xarxes ferroviàries, estacions de tren, carreteres, autovies, autopistes, camins, ports, canals, estrets, aeroports.
  • Infraestructura urbana: jardins, carrers, ponts, enllumenat públic.
  • Obres hidràuliques: depuradores, clavegueres, canonades, sèquies, preses, pantans.
  • Infraestructura d’edificis públics: hospitals, centres culturals, museus, col·legis, instituts, universitats, ministeris, oficines per a cossos de seguretat com a policies o bombers.