Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible o Objectius Mundials, també coneguts com a ODS, són compromisos que els països membres han pactat des del 2015. Històricament van ser aprovats per unanimitat a la cimera de l’Organització de les Nacions Unides dels 193 Estats Membres de les Nacions Unides.

Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

Estan compresos en una Declaració, amb un total de 17 objectius i 169 metes.

Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

Estan enfocats a aconseguir eradicar la pobresa, optimitzar l?ús dels recursos naturals, la desigualtat social; així com la qualitat i les expectatives de vida, a nivell mundial.

Els temes que aborda són l’ocupació, l’educació, l’atenció sanitària, l’energia neta respecte a la biodiversitat, entre d’altres.

Els objectius es van plantejar prenent en consideració que els canvis que es duguin a una àrea tindran efectes en una altra.

17 Objectius ODS

Tot seguit, s’enumeren cadascun dels objectius.

 1. Fi de la pobresa: Plantejat per aconseguir satisfer les necessitats bàsiques de tota la població.
 2. Fam zero: Promovent la seguretat alimentària i agricultura sustentable.
 3. Salut i benestar: Amb iniciatives per a una vida sana.
 4. Educació de qualitat: Eficientar les oportunitats perquè tothom tingui accés a l’aprenentatge.
 5. Igualtat de gènere: Promovent polítiques que evitin la desigualtat entre homes i dones.
 6. Aigua neta i sanejament: Accés a tothom a l’aigua potable.
 7. Energia assequible i no contaminant: Poseu a l’abast de tothom l’energia sustentable.
 8. Treball decent i creixement econòmic: Igualar oportunitats productives per a tothom.
 9. Indústria, innovació i infraestructura: Donar suport a la industrialització inclusiva.
 10. Reducció de les desigualtats: Disminuir les diferències entre països.
 11. Ciutats i comunitats sostenibles: Apuntalar societats inclusives.
 12. Producció i consum responsable: Assegurar procés productiu i demanda sustentable.
 13. Acció pel clima: Executar accions per combatre el canvi climàtic.
 14. Vida submarina: Assegurar l’ús responsable dels recursos marins sustentables.
 15. Vida d’ecosistemes terrestres: Restituir la degradació de les terres i evitar-ne la pèrdua de la diversitat biològica.
 16. Pau, justícia i institucions sòlides: Promoure la pau reconeixent els drets de cada individu.
 17. Aliances per assolir els objectius: Donar suport a les col·laboracions entre països per aconseguir el desenvolupament sostenible.

Implicacions dels Objectius de Desenvolupament Sostenible

Aquests objectius suposen un esforç significatiu per despertar la consciència pública, recolzats en lús de la tecnologia, el coneixement, els recursos financers, etc. Així com lestabliment duna agenda i indicadors que permetin monitoritzar els èxits obtinguts.

El que impulsa la col·laboració perquè els objectius es puguin assolir és el compromís de la societat civil, el govern i el sector privat.

Una institució internacional que coopera per assolir els objectius és l’Organització Mundial de la Salut (OMS) en tots els temes concernents a la salut. El seu àmbit es troba sustentat en les accions següents:

 • Suport als governs a l’elaboració de polítiques i plans de salut, així com a la reducció de les desigualtats.
 • Coadyuva a la col·laborar amb els països associats en conformitat amb les prioritats nacionals.
 • Compila i difon informació sobre salut, per tal que els països puguin planejar la seva despesa i fer-ne un seguiment als avenços en aquests temes.

Aplicació dels ODS

Hi ha una aplicació, anomenada “ ODS en Acció ” que es pot descarregar en un dispositiu mòbil, per tal que la societat civil pugui participar i contribuir a aconseguir aquests objectius. Aquesta aplicació permet que cada persona proposi les seves pròpies accions i fins i tot convidi altres persones a sumar-se a aquestes iniciatives.