Objecte de l’assegurança

L’objecte de l’assegurança és allò que la pòlissa cerca cobrir. És a dir, és allò que l’asseguradora preveu compensar amb una indemnització en cas que es concreti un sinistre.

Objecte de l'assegurança

En altres paraules, l’objecte de l’assegurança és l’element que s’apunta a protegir, i la seva naturalesa varia segons el tipus de pòlissa a què ens referim.

És important identificar l’objecte de l’assegurança perquè en dependrà la indemnització a què es compromet l’asseguradora en el contracte en cas de sinistre. Així, no té el mateix valor de reposició, per exemple, un habitatge que no pas un cotxe.

Així mateix, en determinar lobjecte de lassegurança queden clares quines són les exclusions. Per exemple, si es tracta d’una assegurança contra incendis que protegeix un habitatge, aquest no contempla els danys que pugui patir l’assegurat a la seva salut pel mateix sinistre.

Una altra manera d’entendre l’objecte de l’assegurança és com la compensació davant del perjudici econòmic ocasionat per un fet determinat. Això, en el marc d’un contracte signat entre l’asseguradora i el client.

L’objecte de la pòlissa és tan important per al mercat d’assegurances que en base a aquest sorgeixen diferents categories, particularment les dues principals, les assegurances personals i les assegurances patrimonials. Aquests darrers, per exemple, tenen com a objecte de l’assegurança béns mobles o immobles que poden patir danys eventuals.

Exemples dobjecte dassegurança

Alguns exemples d’objecte d’assegurança són:

  • En el cas d’una assegurança personal, és el mateix individu. Així, es cobreixen les diverses circumstàncies que el puguin afectar com un accident, malaltia o atur.
  • En una assegurança patrimonial, com esmentem línies a dalt, l’objecte protegit és un bé. Per exemple, en una assegurança vehicular seria el cotxe, mentre que en una assegurança de llar seria l’habitatge.
  • Per a una pòlissa de responsabilitat civil, l’objecte de l’assegurança correspondria a les conseqüències d’una negligència. Es pot tractar, per exemple, d’una assegurança professional que cobreixi davant d’errors en l’exercici d’una tasca. Aquestes equivocacions poden ocasionar una eventual demanda judicial al treballador.