Mecanisme Únic de Resolució

Mecanisme Únic de Resolució

Mur

El Mecanisme Únic de Resolució és l’organisme europeu de la unió bancària encarregat de la recuperació i la resolució dels problemes bancaris a nivell europeu o nacional. Sempre que sigui derivat a la viabilitat de les institucions.

Aquest organisme depenent de la Comissió Europea, i avalat pel Banc Central Europeu i altres organismes de caràcter supranacional. El MUR neix a l’estiu del 2014, a la calor dels dubtes sobre el sistema bancari europeu.

S’hi estableixen els criteris, sistemes i accions a prendre per a la recuperació, el rescat i la posada en marxa de programes que aportessin viabilitat als bancs europeus. A diferència del Mecanisme Europeu de Supervisió, que vetlla per la bona conducta i situació de la banca, el MUR busca ser el braç executor de les mesures oportunes una vegada els bancs tenen problemes.

Composició i funcionament del MUR

El Mecanisme Únic de Resolució es divideix en dos subelements:

  • La Junta Única de Resolució : Composta pels diversos països membres de la Unió Europea Monetària en funció del pes d’aquests, i orientada a mantenir l’estabilitat d’institucions bancàries i la continuïtat dels serveis bancaris en cas de crisi. A més de determinar la forma de liquidació de bancs en cas de problemes. Sempre que, sense que això resulti en un cost al contribuent. També, evitant que afecti l’economia i l’estructura financera dels països.
  • El Fons Únic de Resolució : Són els recursos financers integrats pels estats participants. Fons que es podran fer servir en la resolució i ajuda a entitats en dificultats.

Objectius del Mecanisme Únic de Resolució

El MUR es va crear amb la idea d’alleujar els comptes públics dels estats mitjançant l’esmena de problemes als sistemes bancaris. D’aquesta manera, destinant a un fons solidari entre tots els estats l’1% dels dipòsits del conjunt de bancs europeus.

D’aquesta manera, també s’establia una estratègia comuna a tot Europa de com operar en cas de rescats a bancs i liquidació d’aquests. Així, impedint un efecte dòmino entre bancs de l’Eurozona.

Fons d’inversió

  • Fons de fons
  • Fons principal/subordinats
  • Guerra Freda