Matriarcat

Matriarcat

Matriarcat

El matriarcat és un tipus de societat. En aquesta, l?organització se centra al voltant de la figura de la dona. Aquesta es constitueix com la figura d’autoritat i poder, i hi ha una predominància clara sobre l’home.

El terme matriarcat també es pot utilitzar a una altra escala. Per parlar-ne, no cal referir-se a una societat, pot referir-se també a una comunitat o grup en què sigui la dona la figura que predomini en les relacions socials i, fins i tot, legals. És a dir, es constitueix com a figura d’autoritat, la dona té una sèrie de condicions i capacitats millors que les de l’home.

Diferència entre matriarcat i patriarcat

El matriarcat es configura com a organització social oposada al patriarcat.

En una societat o comunitat, si no hi ha paritat, una de les dues figures ha de ser la dominant. Per tant, si la figura predominant és lhome, parlarem de patriarcat; si, per contra, aquest rol l’adquireix la dona, estaríem davant d’una societat matriarcal.

Amb l’equiparació de drets als Estats democràtics occidentals, la visió patriarcal com a forma d’organització social s’està perdent. Les dones gaudeixen, generalment, dels mateixos drets i oportunitats que les homes, almenys legalment.

Diferència entre feminisme i matriarcat

Feminisme i matriarcat són termes que poden resultar similars però que, a la pràctica, no ho són.

En primer lloc, el feminisme es configura com un corrent o una ideologia. Un corrent que propugna l’equiparació de drets, deures i obligacions entre els homes i les dones. El matriarcat, per part seva, és una forma d’organització social.

Pot semblar, doncs, que el feminisme és la via per aconseguir establir una societat matriarcal. Això tampoc no sembla cert, ja que el matriarcat és una societat en què prima la dona; mentre que el feminisme cerca l’equiparació amb l’home, no establir-s’hi.

Què és una societat matriarcal?

  • Minangkabau (Indonèsia) : Es tracta d’un grup que viu a l’oest de la illa de Sumatra, pertanyent a Indonèsia. En aquest grup de persones, al voltant de quatre milions, la dona té un predomini sobre l’home en certs aspectes. Com l?herència, que es transmet de mares a filles. Això encara té més mèrit tenint en compte que es tracta d’un país musulmà.
  • Els Mosuo (Xina) : Es tracta d’una ètnia Xina que viu a les regions confrontants al Tibet Sichuan i Yunnan. Es tracta d’una societat on el matrimoni formal no existeix, i l’economia del qual és de subsistència. El llinatge i el cognom és herència de la dona; i s’encarreguen de feines com les finances familiars. Mentrestant, l’home només es dedica a les decisions polítiques.

El matriarcat s’aprecia en societats xicotetes o tribus, no és una situació estesa. Ara bé, hi ha molts autors que afirmen que en algun moment les societats han passat per aquesta etapa. A més, en algunes comunitats primitives i indígenes més contemporànies, la dona és el cap visible en senyal de respecte a la natura.

Què són la matrilinealitat i matrilocalitat?

Aquests dos conceptes estan associats al matriarcat, a la idea que la dona té un rol superior a la dona, almenys en alguns aspectes. La matrilinealitat implica que la línia successòria s’estableix entre les dones, les terres i les propietats passen de mares a filles.

Per la seva banda, la matrilocalitat significa que, quan una parella es casa, és el marit qui s’adhereix a la família de la dona. La descendència també es queda a casa de la dona, fins que els seus fills adults es casen i comencen el seu propi procés. És a dir, a casa de la mare hi resideixen germans, oncles i altres famílies, fins que es vagin casant amb les seves parelles.

Història del feminisme

  • Primera Guerra Mundial
  • El coronavirus, una crisi preindustrial?
  • Breu història del liberalisme