Màquina de vapor

La màquina de vapor és aquella que mitjançant la força del vapor generat per una quantitat d’aigua determinada via energia tèrmica aconsegueix una energia mecànica que permet executar la màquina.

Que és la màquina de vapor

Màquina de vapor

És a dir, consisteix en una màquina que, gràcies a la força que genera el vapor, aconsegueix moure les diferents parts de la màquina de manera continuada possibilitant-ne el funcionament.

Origen de la màquina de vapor

L’origen de la màquina de vapor moderna es remunta tradicionalment als prototips de Thomas Newcomen, que es va dedicar a millorar les pinzellades inicials en aquest tipus de tecnologia del també inventor anglès Thomas Savery. En aquesta època de parlava més de ‘màquines d’expansió’ que de vapor.

No és fins avançat el S. XVIII que apareix James Watt. Aquest inventor escocès va perfeccionar les màquines precursores de Thomas Newcomen, creant la màquina de vapor i patentant-la l’any 1769. Gràcies al perfeccionament de Watt, la revolució industrial va experimentar l’auge que possibilitou el gran impacte que va suposar en economia, societat i tecnologia de la època.

D’altra banda, cal destacar que la primera màquina de vapor com a tal, per molt rudimentària que fos, se li ha d’atribuir (almenys de forma tècnica) a Herón de Alejandría, enginyer grec establert a l’Egipte del segle I. La màquina a qüestió es va anomenar ‘eolípila’, i només va tenir una utilitat recreativa, per la qual cosa no es va estudiar ni va millorar res semblant fins a 17 segles després.

Temps després, és molt desconeguda la dada on un inventor espanyol l’any 1606, Jerónimo de Ayanz, va aconseguir desenvolupar i patentar una màquina de vapor orientada al treball en mines. Tot i així, se li sol atribuir l’èxit en aquest apartat a Watt per la seva repercussió i utilitat general.

Funció i evolució de la màquina a vapor

La utilitat de la màquina de vapor es va manifestar en el desenvolupament que es va produir en la revolució industrial, d’una banda, permetent el transport de mercaderies i persones a una escala fins aleshores totalment desconeguda i, per altra banda, permetent desenvolupar motors a fàbriques de dimensions i potències també sense precedents.

Així doncs, l’evolució de la màquina de vapor es va anar donant principalment durant la revolució industrial, ja que depenent de l’orientació que se li volgués donar a l’època se li afegirien certs canvis i millores orientades a l’activitat a què estaria destinada la màquina.

Si bé podien orientar-se a motors de fàbriques, en què la mida havia de ser proporcional a la potència que necessitessin, o bé podien estar orientats a vehicles, en els quals es requereix per eficiència la menor mida possible, però per contra, també la més gran potència possible. Cosa que no era gens fàcil d’aconseguir i que al llarg dels anys s’aniria perfeccionant fins a la desaparició a finals del segle XIX per la substitució d’aquestes màquines per imminents motors de combustió, els quals eren més potents i eficients.

Exemples d’aplicacions de la màquina de vapor

Alguns dels exemples que es poden citar són:

  • Motor de vapor : Aquesta aplicació es deriva cap al seu ús a les fàbriques, gairebé sense importar si es tractava d’indústria siderúrgica o fustera, ja que el que oferia la màquina de vapor era potència, la perícia estava en saber utilitzar-la a favor segons a quin sector o tipus dindústria pertanyeres.
  • Vaixell de vapor Anteriorment els vaixells es traslladaven amb força humana (rems) o amb la força natural del vent (corrents). Amb l’addició de la màquina de vapor, el vaixell obtenia una potència superior a la força humana i més independent que les espelmes que funcionaven amb vent.
  • Ferrocarril de vapor : Mal coneguda com a ‘màquina de vapor’, és l’aplicació de la pròpia màquina de vapor per posar en marxa un vehicle que circulava únicament per les seves vies. Va ser clau per establir rutes de transport terrestres de mercaderies i persones durant la revolució industrial.

Aquestes són les tres aplicacions principals que es coneixen de la màquina de vapor, les quals van suposar un avenç sense igual a la societat i economia mundial de l’època del segle XIX.