Majorista

Majorista

Majorista

S’anomena majorista un agent intermediari entre fabricants o productors i empreses detallistes, l’activitat econòmica dels quals es basa en la compra i la venda de productes a l’engròs a altres empreses majoristes i detallistes.

En el nivell més bàsic de cadena de distribució, el majorista es troba en un punt intermedi entre el productor inicial d’un bé o servei i l’empresa al detall que, finalment, posarà al mercat la mercaderia perquè la clientela hi accedeixi. Aquest mercat s’anomena mercat majorista.

Cal indicar que un majorista per definició no estableix una relació que pugui unir productors de béns i serveis i clients o consumidors finals. La seva acció es limita a operar dins de la cadena de subministrament o distribució com a agent de compravenda, on estableix el seu negoci.

Característiques principals del majorista

Les principals característiques del majorista són:

 • Sempre opera en quantitats grans, tant a la compra com a la venda.
 • Compra aquests volums a productors inicials (fàbriques, agricultors, ramaders, entre d’altres) o altres agents majoristes.
 • Ven a minoristes generalment, encara que també ho pot fer a altres majoristes i fins i tot productors.
 • En general, en cap cas no es relaciona amb el client final.
 • Són pilars bàsics de les cadenes de distribució, ja que hi aporten més organització i velocitat de transició.

En molts casos, les empreses majoristes assumeixen tasques al marge de la pròpia compravenda, ja que hi ha casos en què aquest tipus d’agents també s’ocupen de fer tasques d’emmagatzematge, transport i de transformar les mercaderies etiquetant-les, embalant-les o envasant-les de cara a venda següent.

No obstant això, en la majoria dels casos això és vist com una cosa negativa, perquè en considerar-se com a agent intermediari afegeix costos majors als productes i, per tant, disminueixen el grau de rendibilitat que comporten.

Classificació d’empreses majoristes

Atenent diferents criteris és possible distingir entre diferents tipus de majorista:

 • Pel seu origen i localització. Per exemple, un majorista espanyol o mexicà.
 • Per mercats o sectors en què presten servei. Per exemple, un majorista que aplega i distribueix aliments.
 • Si els seus clients són esporàdics o hi ha una relació en el temps o fidelització.
 • Pel mode de venda, que pot ser a distància, autoservei o tradicional.

Canal de distribució indirecte

 • Llançament d´un producte
 • Canals de distribució
 • Investigació de mercat