MACD (indicador)

El MACD és un indicador utilitzat en anàlisi tècnica tant per detectar tendències i canvis de tendència com per saber si el preu d‟un actiu es troba sobrecomprat o sobrevenut. Aquest indicador assenyala la diferència entre una mitjana mòbil exponencial (EMA) ràpida (de període curt) i una EMA lenta (de període més llarg).

MACD (indicador)

El seu nom prové de l’acrònim anglès de “Moving Average Convergence Divergence”, que significa convergència/divergència de la mitjana mòbil. És un indicador inclòs a la categoria d’oscil·ladors, igual que el RSI i l’ADX. Va ser desenvolupat per Gerald Appel als anys 1970s.

Components del MACD

Està format per tres components:

  1. Macd.
  2. Histograma.
  3. Senyal o signal.

Aquesta eina d’inversió mesura la convergència o divergència de dues mitjanes mòbils exponencials de diferent nombre de períodes, una mitjana ràpida de 12 que detecta més fàcilment els sorolls en els preus i una mitjana més lent de 26.

Tots dos es mouen amb la formació de preus d’un actiu financer, i generalment s’apliquen als preus de tancament. La diferència entre aquestes dues mitjanes és el que es coneix com a Macd. La línia de senyal o signal és una mitjana exponencial del Macd i, generalment, es fa servir amb 9 períodes. Per acabar, l’histograma és la diferència entre el Macd i el senyal. Tant les dues mitges, el Macd i la línia de senyal o signal es mouen al voltant duna línia de zero.

Senyals del MACD

El MACD permet detectar a quina zona ens trobem, si el preu està sobrecomprat o sobrevenut, encara que per fer una bona anàlisi tècnica cal combinar-ho amb més indicadors. Utilitzant lindicador a través de la detecció de divergències i modulant els paràmetres a través duna anàlisi exhaustiva, pot ser la forma més poderosa dutilitzar-lo.

Hi ha diferents maneres de representar el Macd i la interpretació dels senyals de compra i venda que donen.

Pots veure més informació sobre les seves interpretacions i un exemple a:

Formes d’interpretar el comportament del Macd

Exemple de MACD

A la imatge següent podem observar dos gràfics, el primer és el preu d’una acció d’Iberdrola durant una mica més d’un any. A la meitat inferior veiem el gràfic de lindicador Macd, que generalment es dibuixa sota el gràfic de preus. L’indicador Macd està representat per la línia contínua, mentre que la línia de senyal és la discontínua.

Exemple Indicador borsari MACD