Luxe

El luxe en economia es refereix al consum de béns i serveis la qualitat i el disseny dels quals supera amb escreix el necessari per satisfer una necessitat essencial.

Luxe

El luxe es caracteritza pel seu alt preu, qualitat i exclusivitat. Donat el seu alt preu, usualment només és accessible per als consumidors de nivell d’ingrés elevat.

Així, per exemple, un sopar amb llagosta en un restaurant amb més de 4 estrelles Michelin supera el que és necessari per satisfer la gana, es tracta d’un gaudi, de la recerca del que és exclusiu.

Com s’identifica un bé o servei a luxe

Per identificar un bé o servei de luxe en economia, n’observem l’elasticitat. Aquests béns i serveis es caracteritzen per una alta elasticitat renda. A mesura que augmenta la renda d’una persona, el consum d’aquests béns s’incrementa en una proporció més gran.

Avantatges del consum i producció de productes de luxe

El luxe és un reflex de la riquesa que es genera en un país i pot tenir efectes positius a l’economia tals com:

  • Fomenta el desenvolupament de la innovació, art i disseny.
  • Pot ser una font rellevant de feina i generar ingressos per als treballadors de les empreses que pertanyen a aquesta indústria.
  • Impulsa la creativitat i l’enginy per desenvolupar productes per atraure l’atenció de clients amb altes expectatives.
  • Permet una recol·lecció d’impostos més gran que poden ser utilitzats per millorar la distribució de la renda.

Desavantatges del consum i producció de productes de luxe

També pot tenir efectes negatius a l’economia:

  • Alguns crítics consideren que provoca un malbaratament i dilapidació de recursos.
  • Quan la seva producció pren espai als més necessitats. Per exemple, es destrueixen camps o s’extingeixen espècies per satisfer necessitats supèrflues.
  • Posa en relleu les diferències d‟ingrés de les persones i pot generar una sensació d‟injustícia social.
  • Es creen “necessitats” falses que només empenyen el consum innecessari.