Lucre cessant

Lucre cessant és el guany que es deixa de percebre com a conseqüència de l’incompliment, l’acció, l’omissió o el dany causat per un tercer.

Lucre cessant

El lucre cessant fa referència al lucre, és a dir, als diners, guanys o rendes que l’agent afectat deixa de percebre com a conseqüència del perjudici o dany que li ha causat un tercer. Es tracta de guanys potencials que s’haurien aconseguit si no hagués passat el dany o perjudici. En aquesta situació, a la diferència entre el que es podria haver obtingut i el que realment s’ha obtingut, se l’anomena lucre cessant.

Per tant, aquest es pot produir al mateix moment del dany o també tenir conseqüències futures. Així, per exemple, si es produeix un incendi en un magatzem o celler amb existències de béns acabats, hi ha un dany immediat per la destrucció de les mercaderies emmagatzemades ja que no es podran vendre (deixem de percebre el marge de venda). Així mateix, hi ha un dany futur si el magatzem o el celler es veu destruït per l’incendi i no es pot reparar immediatament. La manca de magatzem pot reduir la capacitat de producció i de resposta a la demanda fent-nos perdre vendes i els seus guanys associats.

El responsable del dany o perjudici es podria veure obligat a compensar la víctima pel que va deixar de percebre.

Quantificació del lucre cessant

El lucre cessant es quantifica sobre la base de dos factors:

  • La prova d’existència Generalment no és difícil comprovar l’existència de lucre cessant, és a dir, la relació entre el dany causat i la pèrdua d’ingressos potencials.
  • La quantificació : Determinar la suma exacta del lucre cessant pot ser complicat ja que es tracta d’estimar el que s’hauria guanyat en un escenari que mai va passar (l’escenari sense mal). Per poder fonamentar l’estimació, la part interessada pot acudir a mitjans de prova com a comptabilitat, declaracions fiscals, informe d’un pèrit, etc. La suma final serà decidida pel jutge o àrbitre a càrrec del cas.

Exemple de lucre cessant

Suposeu que una persona destrueix el vehicle d’un taxista.

En aquest cas el taxista, com a conseqüència de la destrucció del taxi, va deixar de percebre ingressos ja que no va poder oferir els seus serveis per un temps determinat.

Així, el lucre cessant serà més gran com més temps transcorri entre la destrucció del taxi i la reparació del dany de manera que li permeti sortir a treballar novament.